Jupiter în Berbec

 Această amplasare a lui Jupiter sugerează de obicei o persoană ambiţioasă, generoasă, candidă, entuziastă, meditativă şi cumpătată. Reuşita se datorează îndeosebi meritelor personale, dar şi relaţiilor domestice, poziţiei sociale sau prietenilor influenţi. Nativul este capabil să-şi asume posturi de responsabilitate, funcţii guvernamentale etc, activităţi în care îşi poate exercita autoritatea asupra celorlalţi, demnităţi militare. La anumite intervale îşi schimbă expectanţa profesională şi poate avea chiar două slujbe. Interesul său merge în direcţia navigaţiei, călătoriei, echitaţiei, sporturilor şi activităţilor în aer liber. în general se bucură de respect şi de noroc; are spirit de iniţiativă şi ambiţia de a progresa. Este un militant al ideilor inovatoare şi al convingerilor religioase, este sincer, cinstit şi progresist. Această poziţionare planetară favorizează câştigul şi beneficiile obţinute prin intermediul prieteniilor de factură intelectuală şi al cunoştinţelor, al navigaţiei, turismului, avocaturii, asocierilor religioase, al copiilor, tinerilor, serviciilor străine, speculaţiilor bursiere şi al asigurărilor.

 

Jupiter în Taur

 Jupiter în Taur conferă sentimentul echităţii. Prin natura sa, nativul este afectuos, generos, paşnic, rezervat şi hotărât. Manifestă mare dragoste de casă şi nu este foarte tentat de schimbare. Călătoreşte rar, cu excepţia unor scopuri precise precum sănătatea, afacerile sau studiul. Se afirmă ca protector al activităţilor filantropice şi al filozofiei, îl caracterizează consecvenţa în plan religios şi ideatic în general.
 Această amplasare a lui Jupiter favorizează beneficiile obţinute cu ajutorul sexului opus, dar şi relaţiile sociale, biserica, filozofia şi problemele legate de planul intelectual. Nu sunt excluse nici elementele caracteristice Taurului şi problemele tipice casei a noua. Dacă şi celelalte configuraţii zodiacale sunt favorabile, există tendinţa de acumulare materială prin daruri, moşteniri, speculaţii bursiere, copii, tineri, căsătorie şi parteneriate. Dacă Jupiter este influenţat ostil, toate cele enumerate mai sus acţionează în pagubă, nu în câştig.

 

Jupiter în Gemeni (antipod)

 Conferă nativului un fel de a fi ce se caracterizează prin simpatie, generozitate, bunăvoinţă şi tendinţe umanitare. Starea de spirit este prietenoasă, amabilă, onestă şi de încredere. Se manifestă atracţia către noutate, călătorie şi recreaţie mentală. Domină tendinţa cultivării intelectuale. Nativul are o gândire elevată şi idealizantă şi, cu toate că uneori există sentimente de agitaţie şi incertitudine sau labilitate, caracteristice rămân discernământul şi precizia matematică. îl caracterizează şi talentul literar, pasiunea pentru cercetările oculte, dezvăluirile psihice şi profeţie. Această amplasare a lui Jupiter indică posibilitatea atracţiei resimţite faţă de o rudă şi posibilitatea a două căsătorii. Neplăceri în plan matrimonial pot apărea din cauza rudelor, scrisului sau călătoriei. Nativul se poate bucura de succes literar, de beneficii aduse de invenţiile înfăptuite în cadrul unor mari corporaţii, afaceri on-line sau activităţi de editare. Dacă există o influenţă ostilă, pot apărea dificultăţi neaşteptate sau inamiciţii, neînţelegeri sau despărţiri de rude, necazuri legate de editare sau publicaţii, iar profesiile alese pot să nu aibă căutare sau pot fi neprofitabile.

 

Jupiter în Rac (exaltare)

 Nativul este ambiţios, întreprinzător, cu simţul umorului, omenos, mărinimos, binevoitor, înţelegător, amabil şi sociabil. Fire populară, are prieteni atât printre cei de condiţie inferioară, cât şi printre persoanele sus-puse. Este predispus la un mod de viaţă intelectualizat, la intuiţie, gândire practică şi se simte atras de toate artele înalte şi de formele rafinate de divertisment. Este patriot, manifestă interes faţă de bunăstarea publică şi faţă de cercetări efectuate în domeniile oculte şi psihice. Nutreşte sentimente profunde faţă de casă şi faţă de figura maternă, dar se preocupă şi de călătoriile de plăcere, de sănătate sau studiu. Este interesat de beneficiile pe care le poate obţine în plan social ca urmare a abilităţii intelectuale, dar şi prin investiţii, moşteniri, proprietăţi sau căsătorie, dacă şi celelalte configuraţii zodiacale conlucrează în acest sens. Sfârşitul este unul paşnic, demn, pe un teritoriu străin, departe de casă.

 

Jupiter în Leu

 Face ca nativul să aibă o natură bună în sine, să fie nobil, cultivat intelectual, mărinimos, loial, curtenitor, generos, plin de compasiune, binevoitor şi prudent. Această localizare planetară fortifică individul în privinţa constituţiei, potenţează vitalitatea şi favorizează naşterea copiilor. Planul afectiv se caracterizează prin profunzime, sinceritate şi onestitate. Individul este înzestrat cu înţelepciune, discernământ, hotărâre, are capacitatea de a deţine poziţii care implică responsabilitate şi încredere. Se bucură de stimă, apreciere, strălucire şi de succese răsunătoare. Din punct de vedere intelectual, este intuitiv, diplomat şi înclinat către ştiinţele superioare, filozofie, artele nobile, religie şi cultură în general. Jupiter în Leu lucrează în favoarea funcţiilor guvernamentale şi a poziţiilor înalte în societate. Investiţiile chibzuite şi speculaţiile bursiere pot fi rentabile, dar beneficii se obţin şi prin călătorii lungi, mai ales în legătură cu sporturile, educaţia sau chestiunile diplomatice.

 

Jupiter în Fecioară

 Această amplasare a lui Jupiter amplifică predispoziţia mentală de orice fel către o concepţie materialistă de viaţă. Nativul este prudent, greu de tras pe sfoară, discret, precaut, cu discernământ, de unde înzestrarea pentru cercetarea şi studiul ştiinţific sau filozofic, structura mentală fiind analitică, critică, prozaică, dotată cu înţelepciune, ştiinţă, onestitate şi abilitatea cercetării de tip juridic. Este atent în ceea ce priveşte alegerea cunoştinţelor sau a prietenilor printre cercetătorii ştiinţelor oculte. Se ridică deasupra mediului obişnuit de viaţă datorită legăturilor cu străinătatea şi călătoriilor de afaceri. Căsătoria este oarecum ciudată şi de regulă cu cineva de condiţie inferioară. Dacă Jupiter nu este influenţat ostil, nativul se bucură de succes în afaceri sau în plan profesional, câştigă de pe urma subalternilor, preocupărilor literare, investiţiilor, tranzacţiilor bursiere şi comerciale. Ocupaţiile predilecte sunt cele specifice Fecioarei sau Săgetătorului. în cazul influenţei ostile, toţi aceşti factori pot provoca pierderi şi necazuri, precum şi îmbolnăviri ale sângelui, ficatului, intestinelor şi şoldurilor. Suferă din cauza lipsei de spirit practic, sistematizare şi concentrare.

 

Jupiter în Balanţă

 Starea de spirit este blândă şi temperată, sinceră, serioasă, amabilă, sociabilă şi îndatoritoare. Nativul este conştiincios, plin de compasiune, imaginativ, intuitiv, iubeşte pacea, dreptatea, mila şi echilibrul. Este mărinimos, filantropic, pasionat de călătorie, muzică, artă şi toate formele intelectuale şi culturale de divertisment. Are de câştigat de pe urma sexului opus, a prietenilor influenţi şi a celor de formaţie ştiinţifică, filozofică sau spirituală. Dacă nu este influenţat ostil, nativul se bucură de beneficii materiale obţinute din comerţ, prin intermediul subalternilor, prin ştiinţă, medicină, drept, asociaţii profesionale, instituţii publice, teatre, spitale, aziluri etc. Căsătoria este fericită, unirea este fertilă, iar copiii sunt reuşiţi. Nu lipsesc funcţiile şi respectul celorlalţi. Dacă este ostil influenţat, suferă de pe urma necazurilor provocate de dificultăţi juridice, duşmănii făţişe şi opoziţie şi ca urmare a trădărilor din partea femeilor, prietenilor şi asociaţilor.

 

Jupiter în Scorpion

 Această poziţie planetară conferă o voinţă puternică, emoţii profunde, pasiune, entuziasm, perseverenţă, ambiţie şi generozitate. Latura raţională este activă, hotărâtă, încrezătoare în sine, roditoare, subtilă, analitică, orgolioasă, mândră, agresivă, atât constructivă, cât şi distructivă. Nativul este pasionat de experimente chimice şi mecanice sau de cercetări oculte sau psihice şi de toate chestiunile de factură misterioasă. Formează asociaţii cu oficiali guvernamentali sau stabileşte legături cu guvernul, are autoritate asupra asociaţilor şi societăţilor, deţine secrete profesionale sau informaţii care ar dăuna demnităţii celorlalţi, relaţiile amicale au un caracter special sau sunt pasibile de critică, se implică în intrigi legate de şefi, face călătorii lungi sau are parte de aventuri insolite în străinătate. Dacă Jupiter este în aspect favorabil, se înlesnesc beneficiile aduse de activităţile specifice Scorpionului sau de litigii, determinări ale cursului de schimb, moartea partenerului, moşteniri şi investiţii publice. În cazul influenţei ostile, îşi face duşmani invidioşi şi puternici, suferă pierderi ca urmare a unor speculaţii sau gajuri dubioase sau nechibzuite etc. Pot interveni ostil moartea unui copil, felurite nefericiri şi pericolul de moarte prin înecare sau în timpul unei călătorii pe apă, relaţiile sociale sau politice primejdioase, predispoziţia de a suferi ca urmare a bolilor ereditare, infecţiilor sangvine sau afecţiunilor cardiace. Nativul este expus riscului unor certuri şi conflicte şi dificultăţi cu cei care activează în drept, ştiinţă, religie sau medicină.

 

Jupiter în Săgetător (casa)

 Nativul este înzestrat cu o fire curtenitoare, amabilă, tolerantă, amuzantă, bună, generoasă, înţelegătoare, loială şi nobilă. Gândirea este complexă, dreaptă, liberală, mărinimoasă, plină de compasiune, omenoasă, sinceră, vizionară şi meditativă. Jupiter în Săgetător favorizează acumularea de avere şi succesul în plan general. Nativul reuşeşte de cele mai multe ori în majoritatea iniţiativelor sale, primeşte adesea recompense şi are un statut recunoscut de şef printre asociaţii săi, fie că e bărbat, fie că e femeie. Această poziţionare planetară este favorabilă chestiunilor legate de sporturi, echitaţie, navigaţie, literatură şi organizaţii erudite, ştiinţifice, filozofice sau religioase. Dacă şi celelalte configuraţii planetare conlucrează în acest sens, se manifestă tendinţa de câştig prin speculaţii, căsătorie, moşteniri sau călătorii. Dacă Jupiter este ostil influenţat, relaţiile sociale sunt încordate, sportul poate provoca neplăceri, iar speculaţiile sau jocurile de noroc provoacă pagube.

 

Jupiter în Capricorn (cădere)

 Conferă o gândire serioasă, prudentă, raţională, ingenioasă. Nativul este constructiv, capabil şi creator, înzestrat cu capacitate organizatorică. Este ambiţios şi atinge o cotă considerabilă de popularitate, putere, încredere şi respect. Se manifestă tendinţa către meschinărie, frugalitate şi către însuşirea unei educaţii practice, prin implicarea în procesul evolutiv al cunoştinţelor ştiinţifice, filozofice sau spirituale, al economiei industriale sau politice. Este favorizat succesul general în plan profesional, mai ales acolo unde nativul îşi poate exercita autoritatea asupra celorlalţi sau dacă se implică într-o carieră publică sau guvernamentală. Tendinţa dominantă este de a beneficia de pe urma preocupărilor comerciale sau a afacerilor străine şi, dacă şi celelalte configuraţii zodiacale sunt benefice, de a câştiga bani sau de a primi moşteniri din partea tatălui sau a superiorilor. Se spune că amplasarea lui Jupiter în Capricorn indică o călătorie lungă pe uscat sau pe apă şi faptul că mariajul va avea de suferit din cauza intervenţiei părinţilor, fără a fi exclusă nici preocuparea nativului pentru problemele sau nefericirile prietenilor. Influenţa ostilă asupra lui Jupiter se manifestă sub forma zgârceniei sau a inactivităţii, a unei firi rebele, a necazurilor, dificultăţilor şi obstacolelor în plan profesional şi a discreditării.

 

Jupiter în Vărsător

 Face ca nativul să fie vesel, amuzant, îndatoritor, drept, milos, plin de compasiune, înţelegător, generos şi dornic de echilibru, evitând dezordinea de orice fel. Gândirea este clarvăzătoare, intuitivă, gentilă, rafinată, liberală, profundă, meditativă, umanistă şi consacrată cercetării noilor idei, a subiectelor sociale, spiritualiste, reformatoare. Nativul este înclinat spre şi atras de preocupări de studiu neobişnuite, oculte, bizare şi mistice. Jupiter în Vărsător conferă opinii originale, independente şi progresiste, indiferenţă faţă de aspectele banale ale existenţei, favorizează dezvoltarea intelectuală de marcă în domeniul igienei, filozofiei, ştiinţei, literaturii, muzicii şi artelor clasice şi antice. Prietenii buni şi sinceri, obţinuţi ca urmare a influenţei personale, provoacă plăcere şi aduc beneficii. Nativul manifestă interes şi atracţie şi faţă de activităţile stimulatoare de tipul congreselor, faţă de instituţiile sau activitatea publică. Profesia aduce câştig şi avantaje, iar dacă Jupiter este în aspect favorabil cu dominanta casei a unsprezecea, colaborarea cu societăţi, asociaţii sau cu guvernul este de asemenea bănoasă. Au loc experienţe psihice sau oculte, iar asociaţiile şi prietenii sunt sursa unor experienţe şi condiţii de viaţă inedite. Nativul îşi face cunoştinţe printre străini şi printre reprezentanţii puterii politice executive.

 

Jupiter în Peşti

 Această poziţionare a lui Jupiter conferă un puternic idealism, interes pentru toate activităţile filantropice, amplifică planul emoţional şi imaginativ în general, completând intuiţia cu o percepţie spirituală şi impresii psihice. Nativul obţine avantaje din urmărirea atentă a cercetării de tip ocult sau psihologic în general şi va trăi experienţa unor fenomene neobişnuite şi a unor visuri şi viziuni profetice. Este dedicat studiului, este ospitalier, liniştit, modest, sociabil, amabil, milos, iubitor de animale, înţelegător, totdeauna gata să-i ajute pe cei aflaţi în suferinţă sau în necaz, înzestrat cu multe talente deosebite. Jupiter în Peşti creează o oarecare înclinaţie către călătorie, în special pe apă, predispune la demnităţi, câştig, favoruri şi ocupaţii superioare desfăşurate în cadrul unor asociaţii, companii, al afacerilor miniere sau maritime, al unor instituţii precum spitale, dispensare, laboratoare, între prieteni etc. Influenţa ostilă asupra lui Jupiter poate atrage pagube ca urmare a speculaţiilor financiare sau a trădării. Nativul este predispus să devină uneori prea leneş, schimbător, foarte atras de confort şi plăcere, indolent, inert, pasiv sau, dimpotrivă, neobosit, neliniştit, nehotărât şi foarte uşor de influenţat.