Uranus în Berbec

 Această amplasare a lui Uranus conferă dorinţă de independenţă şi libertate, optimism, forţă şi impulsivitate. Potenţează forţa mentală, din care rezultă dinamism, energie, resurse, capacitate executivă şi inventivă. Nativul este atras de aparatură, instrumente electrice şi posedă inventivitate practică. Iubeşte călătoria şi îşi schimbă des domiciliul. Uneori este prăpăstios, necioplit, dur sau tranşant în felul de a fi, neluând în considerare tactul şi stăpânirea de sine; impulsiv în vorbire, fără a avea neapărat intenţia de a se comporta astfel. Conflictele şi rupturile sunt frecvente. Este interesat de copii, din punctul de vedere al evoluţiei intelectuale.
Notă: Uranus a fost în Berbec aproximativ în perioadele 1843-1850, 1927-1935, 2011- până în prezent. Va rămâne în Berbec până în 2018.

 

Uranus în Taur (cădere)

 Face ca nativul să fie hotărât şi încăpăţânat, dar când se confruntă cu obstacole, poate ieşi din impas folosindu-şi resursele şi imaginaţia. Nativul este intuitiv prin firea sa şi are toate şansele să devină adeptul ocultismului. Localizarea lui Uranus în Taur este oarecum nefavorabilă căsătoriei, provocând gelozia partenerului. Planul financiar este marcat de suişuri şi coborâşuri, şi nu sunt excluse pagubele neaşteptate. Uranus în aspect favorabil este un indiciu al câştigului prin parteneriate, căsătorie, asociaţii, invenţii şi iniţiative originale.
Notă: Uranus a fost în Taur aproximativ în perioadele 1850-1859 şi 1934-1942.

 

Uranus în Gemeni

 Conferă nativului adaptabilitate şi este un indiciu al excentricităţii în prietenie şi în manifestări. Potenţează capacitatea mentală prin originalitate, intuiţie şi inventivitate. Nativul iubeşte ştiinţa şi invenţiile şi este în favoarea ideilor noi, a reformelor şi a subiectelor neobişnuite.
 Este o amplasare planetară favorabilă studiului electricităţii, aerodinamicii, astrologiei, metafizicii, mesmerismului etc. Se manifestă preferinţa pentru călătorie şi pentru prietenii proveniţi din rândul oamenilor de ştiinţă şi de litere. Nativul este înzestrat cu capacitate clarvăzătoare şi telepatică.
 Dacă Uranus este influenţat ostil, nativul se poate înstrăina de fraţi, veri, vecini şi poate avea necazuri în planul educaţiei, al examinărilor, literelor şi călătoriilor. Primeşte critici nefavorabile.
Notă: Uranus a fost în Gemeni aproximativ în perioadele 1858-1866 şi 1941-1949.

 

Uranus în Rac

 Amplasarea lui Uranus în Rac conferă abilităţi oculte, emoţiile şi sentimentele fiind sensibile şi uşor de provocat. Uneori, aceasta face ca nativul să fie excentric, capricios, neobosit, nerăbdător, ciudat sau radical.
 Pot apărea neplăceri de ordin familial sau sentimentul înstrăinării, deşi nativul îşi iubeşte căminul şi copiii. îndură pierderi şi dificultăţi în privinţa reşedinţei, pământului sau proprietăţii. Are probleme cu stomacul. Nativul este patriot, îi place să călătorească şi este original în gândire şi ca mod de expresie. Manifestă interes pentru activităţile civice sau legislative.
Notă: Uranus a fost în Rac aproximativ în perioadele 1865-1872 şi 1948-1956.

 

Uranus în Leu (antipod)

 Conferă nativului o mentalitate caracterizată de aspiraţii multiple, deşi persoana poate fi foarte moderată din punct de vedere psihic. Uneori, Uranus în Leu face ca persoana născută sub acest semn să fie încăpăţânată, înflăcărată, puternică şi excentrică, manifestând dispreţ faţă de convenţii, o stare de spirit oarecum rebelă şi atrăgând asupra sa lipsa de consideraţie a celorlalţi. Nu poate suporta să i se dea ordine sau să fie contrazisă. Manifestă o atracţie deosebită pentru libertate, independenţă şi curajul de a-şi asuma aventuri periculoase. Simpatiile şi antipatiile sale sunt foarte puternice. Planul afectiv şi legăturile sentimentale sunt oarecum ciudate, de unde pericolul întristării sau al înstrăinării. în tinereţe are neplăceri în plan familial, mai ales din partea tatălui, care îi provoacă pagube sau dificultăţi de un fel sau altul. Obstacole sau nemulţumiri sunt posibile în plan social sau în relaţiile cu copiii, dintre care unul ar putea muri pe neaşteptate. Influenţa optimă exercitată asupra lui Uranus este un indiciu al capacităţii oculte, al succesului în domeniul electricităţii, aparaturii şi al invenţiilor şi un semn benefic pentru o carieră publică sau profesională de o natură aparte.
Notă: Uranus a fost în Leu aproximativ în perioadele 1871-1878 şi 1955-1962.

 

Uranus în Fecioară

 Nativul are o gândire subtilă, independentă şi originală. Este tăcut, excentric, încăpăţânat, se distinge ca un mare amator de curiozităţi şi de ştiinţă în general, mai ales dacă e vorba de ocultism, domeniu în care se poate bucura de mare succes. Uranus în Fecioară face ca nativul să fie un mecanic sau un profesor foarte bun şi asigură reuşita demersurilor de a-i angaja pe alţii, mai ales în domenii ca electricitatea, electronica, nutriţionismul, chimia, metafizica şi ştiinţa.
 Este potenţată capacitatea intelectuală şi dorinţa de confort sănătos, dar şi interesul de a folosi la maximum forţa productivă în industria prelucrătoare sau în alte ramuri care intră în sfera lui de preocupări.
 Uranus în aspect favorabil indică avantaje obţinute din preocupări publice legate de activitatea guvernului sau a municipalităţii.
 În cazul unei influenţe ostile, Uranus în Fecioară atrage atenţia asupra multor dificultăţi, ambiţii eşuate, necazuri cu subalternii sau în plan profesional în ansamblu, care poate fi restricţionat. în plan fizic, pot apărea îmbolnăviri grave.
Notă: Uranus a fost în Fecioară aproximativ în perioadele 1878-1885 şi 1961-1969.

 

Uranus în Balanţă

 Această localizare a lui Uranus face ca nativul să fie un gânditor profund, iubitor de călătorie, excentric, ambiţios, temperamental, neobosit şi posesorul unei imaginaţii, al unui gust şi al unor intuiţii şi facultăţi estetice extraordinare. Uranus în Balanţă avantajează profesiile ştiinţifice, artistice, literare sau juridice, conferă capacităţi inventive şi telepatice şi multă putere de atracţie personală. Este interesat de aeronautică.
 Uneori, duce la o logodnă sau căsătorie pripită, concomitent cu pericolul despărţirii, înstrăinării, divorţului sau al morţii partenerului. Dacă nu este influenţat pozitiv, Uranus nu este deloc favorabil parteneriatelor. În cazul unei influenţe ostile, datorită unei particularităţi temperamentale, este de aşteptat să se manifeste lipsa simpatiei, afecţiunii, să se provoace inamiciţie, rivalitate, opoziţie, critică. Nu lipsesc prieteniile desfăcute şi necazuri datorate intrigilor, calomniilor sau actelor ciudate ale partenerului.
Notă : Uranus a fost în Balanţă aproximativ în perioadele 1800-1807, 1884-1891 şi 1968-1974.

 

Uranus în Scorpion (exaltare)

 Conferă nativului forţă mentală, voinţă, hotărâre, perseverenţă, putere de concentrare şi un spirit care nu poate fi înfrânt oricâte obstacole ar întâmpina.
 Uneori, nativul este încăpăţânat, îndrăzneţ, franc, isteţ, violent, rezervat, secretos, agresiv, puternic şi revoltat de regulă împotriva altor oameni, dar şi contra ideilor preconcepute. Uranus în Scorpion intensifică activitatea orientată în sensul propriei evoluţii şi al câştigului personal. Conferă atracţie pentru obiectele mecanice şi capacitate inventivă. Se manifestă puterea hipnotică, înzestrarea pentru practicile oculte, pentru chimia industrială şi terapii naturiste.
 Dacă Uranus este influenţat ostil, există pericolul unor accidente neaşteptate, al căderilor, rănilor provocate de focuri de armă, explozii, aparatură electrică şi al înecului.
Notă: Uranus a fost în Scorpion aproximativ în perioadele 1807-1813, 1890-1898 şi 1974-1981.

 

Uranus în Săgetător

 Această amplasare a lui Uranus potenţează imaginaţia şi inventivitatea, acţionează în favoarea viselor, viziunilor, intuiţiei, premoniţiilor şi călătoriei.
 Nativul face o pasiune pentru ştiinţă în general şi este interesat de toate evenimentele trecătoare de natură ştiinţifică, mai ales de invenţii legate de locomoţie şi de toate mijloacele de transport.
 Uranus în Săgetător potenţează şi alte influenţe posibile a se manifesta în horoscop în sensul dezvoltării intelectuale superioare în orice domeniu unde cultivarea şi educaţia înaltă reprezintă ţeluri importante. Nativul este progresist, îndrăzneţ, aventuros, generos şi foarte ataşat de libertatea de acţiune şi de expresie. Este entuziast în convingerile şi percepţiile care nu sunt dintre cele mai obişnuite sau sunt expuse riscului sau pericolului.
 În cazul unei influenţe ostile, toţi aceşti factori provoacă neplăceri considerabile, deşi ele pot să vină şi de la rudele partenerului sau din partea unor oameni de ştiinţă sau religioşi, nefiind excluse însă nici afacerile străine sau călătoriile.
Notă: Uranus a fost în Săgetător aproximativ în perioadele 1813-1820, 1897-1904 şi 1981-1988.

 

Uranus în Capricorn

 Conferă capacităţi intelectuale dezvoltate şi o minte în general foarte profundă şi penetrantă. Tulbură seriozitatea, rezerva şi conservatorismul specifice Capricornului, potenţează ambiţia, perseverenţa, capacitatea de acţiune şi independenţa. Se manifestă tendinţa către iniţiative temerare şi rupturi radicale de sistemele stabilite sau de metodele cunoscute, punându-se astfel bazele unor inovaţii de natură progresistă. Nativul este înzestrat cu clarviziune, intuiţie, dorinţa de implicare în afaceri şi putere de previziune, toate acestea ajutându-l să anticipeze orientările, condiţiile sau nevoile sociale. Întreprinde acţiuni neobişnuite sau originale şi are o atitudine progresistă sau dreaptă faţă de superiori sau subalterni. Uranus în Capricorn este o localizare favorabilă succesului în activităţile publice sau guvernamentale sau în cele legate de domenii mai deosebite precum electricitatea, industria manufacturieră, aparatura, radioul şi mijloacele de transport, dar şi funcţiile civice, poziţiile care implică putere, autoritate, responsabilitate. Uneori, se întâmplă ca Uranus să fie perturbat de mişcările şi direcţiile celorlalte corpuri, şi atunci nativul nu-şi află liniştea sau confortul, acţionează excentric, tranşant, încăpăţânat sau înverşunat.
 Uranus influenţat ostil este indiciul unui dezechilibru familial sau al necazurilor la începutul vieţii, al morţii tatălui, al separării şi înstrăinării de acesta, al opoziţiei din partea autorităţilor, al dificultăţilor sau tergiversărilor profesionale. Toate acestea atrag dezinteresul superiorilor şi critica publică severă.
Notă: Uranus a fost în Capricorn aproximativ în perioadele 1821-1828, 1904-1912 şi 1988-1995.

 

Uranus în Vărsător (casa)

 Uranus în Vărsător potenţează capacitatea intelectuală, conferă originalitate, inventivitate, resurse, sinceritate, înţelegere, intuiţie puternică şi imaginaţie.
 Nativul este deosebit şi excentric în convingerile sale, dornic de noutăţi, atras de ştiinţă şi de preocupările inedite, manifestând o mare dragoste de libertate. Starea de spirit este plăcută, omenoasă, sociabilă, îndatoritoare şi îl ajută să-şi facă mulţi prieteni, dintre care unii sunt ieşiţi din comun şi implicaţi în activităţi pe măsură. Nativul reuşeşte de obicei în orice preocupare de tip ştiinţific sau mecanic, dar succesul se extinde şi asupra legăturilor cu ceilalţi şi în viaţa publică, în funcţiile civice, în cadrul marilor companii, al transporturilor, radioului, activităţilor aeriene, al societăţilor pe bază de interese şi în contextul mişcărilor sociale.
Notă : Uranus a fost în Vărsător aproximativ în perioadele 1828-1836, 1912-1920 şi 1995-2003.

 

Uranus în Peşti

 Conferă o fire deosebită, atrasă de tot felul de investigaţii oculte, mistere şi cercetări parapsihologice.
 De regulă înzestrează nativul cu capacităţi oculte care se exprimă prin vise, viziuni şi experienţe ciudate.
 Nu lipseşte nici clarviziunea, dar aceasta nu este întotdeauna legată de aspectul cel mai elevat al lucrurilor. Nativul îşi face prieteni printre persoanele cu preocupări oculte sau care activează în instituţiile publice şi private. Poate fi capabil să descopere formule farmaceutice sau de chimie industrială, sau să pună bazele unor metode utile de tratament.
 Dacă este influenţat ostil, Uranus aduce necazuri, dificultăţi, înstrăinarea de prieteni şi de planul social, lipsa de sociabilitate şi simpatie, opoziţie, ostilitate, critică şi scandal asociate unor nenorociri, răsturnări de situaţie neaşteptate.
Notă: Uranus a fost în Peşti aproximativ în perioadele 1835-1844 şi 1919-1928, 2003-2011.