Venus în Berbec (antipod)

 Această amplasare planetară conferă nativului înclinarea către călătorie, muzică, pictură, sculptură, arta decorativă, interpretarea muzicală, poezie, fantezie, divertisment şi toate formele de recreaţie fizică sau mentală rafinată.
 Prin firea sa, nativul este entuziast, afectiv, demonstrativ, generos în efuziunile sentimentale, dornic de dragoste şi admiraţie, iubitor, pasional şi atras de prietenii de sex opus.
 Această poziţionare a lui Venus conferă popularitate, un număr mare de prieteni şi o căsătorie timpurie sau pripită dacă şi celelalte coordonate zodiacale acţionează în acest sens. în orice caz, viaţa conjugală este predispusă la multe dezechilibre. Nativul este caracterizat de o stare de spirit generoasă, iar sentimentele şi simpatiile conlucrează în sensul asigurării ajutorului necesar. Este liber şi generos cu darurile şi cheltuielile.

 

Venus în Taur (casa)

 Această poziţionare a lui Venus conferă nativului sentimente profunde şi emoţii de durată, pe măsura unei firi statornice şi iubitoare. Este riguros, atent şi corect cu privire la convenţiile şi tradiţiile legate de divertisment, sociabilitate şi prieteni. Este statornic şi constant în sentimente, ferm şi tenace în opiniile sale. Caută banii pentru confortul şi satisfacţiile pe care i le pot aduce şi este risipitor. Amplasarea lui Venus în Taur favorizează în general obţinerea unor câştiguri financiare şi materiale prin eforturile personale în afaceri ale nativului, dar şi de pe urma profesiei sau a ocupaţiilor caracteristice lui Venus. Dacă şi celelalte coordonate zodiacale conlucrează în acest sens, poate obţine avantaje de pe urma unei moşteniri testamentare, a parteneriatelor sau a căsătoriei. Această localizare planetară favorizează căsătoria, deşi uneori aceasta poate avea loc târziu.

 

Venus în Gemeni

 Nativul se poate bucura de satisfacţii şi de profit de pe urma călătoriilor sau a îndeletnicirilor specifice lui Mercur. Există mai multe surse de câştig financiar, adică nativul poate avea mai multe ocupaţii. Dacă Mercur este orientat pozitiv iar educaţia este definitivată, multe satisfacţii se pot obţine prin scris, oratorie, muzică, artă şi dramaturgie. Această amplasare a lui Venus determină un fenomen de rafinare a sentimentelor şi intelectului, având ca rezultat idei clare, intuiţie, originalitate, capacitate inventivă, simţ al umorului, prietenie, sociabilitate şi o apreciere subtilă a tuturor formelor de recreaţie plăcute, intelectuale sau în aer liber.
 Relaţiile sentimentale concomitente, inconsecvenţa sau predispoziţia de a flirta, înclinaţia către trăirea mai multor iubiri, în care sunt implicate chiar rudele, bucuria de a dori mai mulţi prieteni iubitori, toate acestea sunt consecinţa amplasării lui Venus în Gemeni. Această configuraţie planetară favorizează căsătoria şi sunt posibile mai multe uniri conjugale dacă şi celelalte coordonate zodiacale îşi exercită influenţa înaceastă direcţie.
 Dacă Venus nu este orientată ostil, poate exista multă înţelegere între fraţi, veri, vecini.

 

Venus în Rac

 Această localizare a lui Venus indică dragostea de casă, bucuriile domestice şi o puternică afecţiune a nativului faţă de mamă. Prin firea sa, el este înţelegător, iubitor, amabil, receptiv, imaginativ şi cu reacţii spontane provocate de planul emoţional. Nativul va experimenta mai multe relaţii amoroase, atracţii tainice, legătura cu cineva de formaţie mistică sau foarte diferit ca vârstă. Amplasarea lui Venus în Rac nu este tocmai favorabilă căsătoriei deoarece atrage atenţia asupra dificultăţilor datorate părinţilor, banilor sau ocupaţiei; pot apărea piedici neprevăzute. Nativul are prieteni printre cei de condiţie inferioară şi manifestă interes pentru o anume ocupaţie de factură obscură, nepopulară sau inferioară statutului său.
 Manifestă înclinaţii către arta ocultă, cercetările psihice şi aspectele care ţin de lumea nevăzută; este activ ataşamentul faţă de practica religioasă vie. Câştigurile se pot obţine prin activităţi legate de apă, relaxare sau, dacă şi celelalte coordonate lucrează în direcţia asta, beneficii financiare se pot obţine şi cu ajutorul părinţilor ori al unor ocupaţii legate de imobile sau pământ.

 

Venus în Leu

 Prin natura sa, nativul este înţelegător, milos, amabil, independent şi generos. Îl caracterizează de asemenea sinceritatea şi implicarea afectivă totală. Se simte atras faţă de sexul opus, este dornic de afirmarea sa în public, are nevoie de prieteni şi de variate forme de divertisment. Poate manifesta un talent special pentru vreunul dintre domeniile caracteristice lui Venus: muzică, poezie, interpretare vocală, actorie, artă etc.
 Obţine câştiguri cu ajutorul tinerilor, al superiorilor, al celor aflaţi în poziţii privilegiate sau datorită statutului social. Prin intermediul celorlalte configuraţii zodiacale, nativul scoate profit de pe urma investiţiilor durabile, a moştenirilor şi a activităţilor de divertisment.

 

Venus în Fecioară (cădere)

 Această amplasare planetară are tendinţa de a conferi nativului o fire liniştită şi o deosebită capacitate de a empatiza cu ceilalţi, rareori exprimată. Se poate produce o anume întârziere sau dezamăgire în plan afectiv, ataşament tăinuit sau dual, unirea cu cineva cu un statut diferit, posibil cu un subaltern, un invalid sau un doctor.
 Banii se obţin cu ajutorul angajaţilor sau al subordonaţilor sau prin faptul că nativul însuşi se poate îndeletnici cu astfel de ocupaţii. Beneficii se obţin prin activităţi legate de narcotice, medicamente, hrană, agricultură, grădinărit sau prin îndeletniciri vizând cultivarea pământului. Sunt posibile, cu sprijinul celorlalte elemente zodiacale, câştiguri obţinute prin speculaţie atentă, investiţii şi cu ajutorul partenerului.

 

Venus în Balanţă (casa)

 Dispunerea lui Venus în Balanţă conferă bunătate, simpatie, dragoste pură şi dezinteresată şi un ataşament puternic faţă de natură. Influenţează pozitiv căsătoria, prietenia, sociabilitatea, popularitatea, relaţiile benefice şi naşterea unui copil talentat.
 Această amplasare planetară este responsabilă pentru dragostea nativului faţă de artele frumoase, muzică, poezie, interpretare vocală, pictură, dramaturgie, operă şi toate formele de divertisment rafinate şi cu caracter cultural. Influenţează, de asemenea, statutul social al celui născut în această conjunctură astrală. Induce preferinţa pentru prietenii şi asociaţii de formaţie filozofică sau cu un statut social bun, dar şi dragostea faţă de rudele de diferite grade.
 Nativul poate înregistra câştiguri băneşti de pe urma ocupaţiilor caracteristice lui Venus, dar şi datorită căsătoriei şi parteneriatelor, dacă o permite conjunctura zodiacală în ansamblu.

 

Venus în Scorpion (antipod)

 Nativul este o fire independentă, generoasă, chiar risipitoare în privinţa cheltuielilor. Banii pot fi obţinuţi de pe urma activităţilor maritime, funerare, a furnizării de produse de consum sau ca urmare a unor daruri, moşteniri, parteneriate sau căsătorie, dar se pot înregistra tergiversări sau probleme legate de acestea din urmă.
 Această amplasare a lui Venus amplifică emoţiile şi pasiunile şi conferă nevoia de a face senzaţie, dorinţa de lux sau divertisment. Nativul se implică intens din punct de vedere afectiv, putând ajunge până la exhibiţionism. Se simte atras de sexul opus, dar poate fi expus unor necazuri, dezamăgiri, tergiversări sau dificultăţi în privinţa curţii făcute unei femei sau a căsătoriei. Neplăceri pot provoca şi neînţelegerile sau gelozia, atacurile în privinţa demnităţii personale şi moartea partenerului.
 Activităţile sociale sunt problematice sau sortite eşecului. Nativul poate avea prieteni cu înclinaţii mistice sau oculte sau care nu se bucură de o bună reputaţie.
 Dacă Venus este în disjuncţie, nativul este pasibil să moară otrăvit sau prin sinuciderea provocată de o relaţie nefericită.

 

Venus în Săgetător

 Această amplasare a lui Venus înnobilează firea nativului, făcându-1 sensibil, impresionabil, intuitiv, imaginativ, profetic, generos şi loial în intenţii, iubitor de frumos, artă, călătorie, înclinat către relaţii amoroase, ataşat de animale, preferând sporturile şi relaxarea în aer liber. Tinde să fie milos, binevoitor şi corect. Este deschis faţă de manifestările religioase de natură mistică sau spirituală, manifestă respect faţă de activitatea literară sau intelectuală, filozofie, filantropie şi toate preocupările care generează echilibru şi implică atribute mentale superioare.
 Există două surse de câştig: pe de o parte, activităţile specifice zodiei, dar şi echitaţia, navigaţia, călătoria, sportul şi, pe de altă parte, speculaţia, investiţiile, moştenirile şi parteneriatele, asta şi cu ajutorul configuraţiei zodiacale de ansamblu.
 Această amplasare planetară determină mai multe relaţii sentimentale, ca şi ataşamentul faţă de un străin sau faţă de cineva aflat la distanţă. Venus în Săgetător face ca nativul să fie înconjurat de mulţi prieteni, dintre care unii se află în poziţii sociale semnificative. încurajează relaţiile amicale cu rudele partenerului şi cu oamenii de ştiinţă, cadrele didactice, miniştri şi marinari.

 

Venus în Capricorn

 Această amplasare a lui Venus are tendinţa, figurativ vorbind, să faciliteze avansarea nativului în posturi care implică responsabilitate, încredere, autoritate, profit, acesta bucurându-se de favorurile superiorilor, ale şefilor, ale celor mai în vârstă.
 Se manifestă înclinaţia către afaceri, comerţ, activităţi bancare, investiţii, capital, acţiuni şi către poziţii executive care presupun stabilirea multor contacte, dar şi către activităţi ţinând de cultivarea pământului. Conferă popularitate în cercurile sociale, succes în afaceri şi facilitează stabilirea unor relaţii de prietenie în medii înalte, care pot atrage câştiguri şi avansare profesională.
 Prin firea sa, nativul este ambiţios, diplomatic şi dornic de funcţii. De obicei, căsătoria se încheie din interese de afaceri sau cu scopuri sociale. Nativul poate cunoaşte dezamăgirea în dragoste, nefericirea casnică, răceală sau indiferenţă în ceea ce-l priveşte pe partener. Dacă şi celelalte configuraţii zodiacale sunt favorabile, căsătoria poate fi întârziată din motive legate de vârstă, părinţi, bani sau profesie. Este de aşteptat ca ori partenerul, ori nativul însuşi să fie mai în vârstă, mai serios, mai strângător, mai bogat sau cu un statut social diferit sau să manifeste o atitudine opusă sau indiferentă.
 Influenţa ostilă exercitată asupra acestei localizări a lui Venus face ca nativul să fie vulnerabil la escrocheria în afaceri venind din partea asociaţilor, să sufere pierderi şi necazuri în urma legăturii cu cei de condiţie inferioară sau cu o reputaţie îndoielnică.

 

Venus în Vărsător

 Această poziţionare a lui Venus impune predispoziţia către divertisment şi către viaţa socială. Nativul îşi face prieteni cu uşurinţă şi face repede cunoştinţă cu străinii. Poate lega prietenii cu persoane de condiţie inferioară, dar şi cu cei bogaţi sau rafinaţi.
 Prin felul său de-a fi, nativul este intuitiv, meditativ, generos, rezervat în opinii şi sincer în convingeri; manifestă preferinţă şi înclinaţie către artele frumoase şi pentru tot felul de preocupări culturale şi intelectuale. Este atras de aventurile amoroase şi de ceea ce produce plăcere, are prieteni printre cei de sex opus, este constant şi sincer în plan afectiv, în dragoste se simte tentat să stabilească legături secrete, să trăiască experienţe sau întâmplări deosebite sau ciudate, spontane sau neaşteptate, să se unească cu cineva născut sub semnul lui Uranus; este posibil ca nativul să se căsătorească la vârsta de mijloc sau mai târziu cu cineva diferit ca număr de ani.
 Această poziţie a lui Venus este un indiciu pentru câştigul financiar obţinut prin intermediul prietenilor, al societăţilor şi al întreprinderilor publice. Dacă şi celelalte configuraţii zodiacale sunt favorabile, sunt posibile câştiguri prin parteneriate, asociaţii, companii şi firme, dar şi prin speculaţii, investiţii şi moşteniri. Multe speranţe şi vise pot deveni realitate.

 

Venus în Peşti (exaltare)

 Venus în Peşti conferă nativului un fel de-a fi mărinimos, filantropic, uşor înclinat să simpatizeze cu ceilalţi, să uşureze suferinţa sau sâ-i susţină pe cei slabi sau nevoiaşi; se manifestă interesul pentru activitatea instituţionalizată. Nativul este caracterizat de compasiune, sensibilitate, afecţiune, idealism, inspiraţie şi adaptare rapidă la mediu, înzestrări psihologice, oculte. Îşi găseşte plăcerea în toate formele de frumos: poezie, muzică, pictură şi arte în general. Este vesel, binevoitor, ospitalier, ataşat de societate şi de relaţiile prieteneşti, dornic de pace, calm, confort şi lux; uneori poate fi indolent.
 Banii se obţin cu ajutorul prietenilor, al activităţilor de caritate, al darurilor, al ocupaţiilor specifice lui Venus sau prin îndeletniciri obscure, inferioare sau comune. Există perspectiva mai multor căsătorii şi nativul poate fi neatent sau nestatornic în plan afectiv. Se simte atras de cineva de condiţie inferioară şi poate stabili legături secrete. Dacă Venus este influenţată ostil în această amplasare, nativul îşi poate câştiga existenţa cu mult efort, sau poate pierde ceea ce are prin fraudă, înşelăciune sau prin metode lipsite de scrupule, dar şi prin propriile sale acţiuni. Intrigile celorlalţi îi pot provoca neplăceri şi pierderi; în căsătorie poate întâmpina obstacole, întârzieri sau necazuri.