Prin verticalitatea sa, coloana simbolizează ascensiunea, legătura dintre cer şi pământ, depăşirea condiţiei terestre. Ea împrumută simbolismul arborelui vieţii şi axei lumii. Ca întruchipare a forţei zeilor şi eroilor, coloana (columna) e simbolul victoriei. Încadrate în porţi sau aşezate la hotare, coloanele marchează limita, trecerea de la o lume la alta, graniţele lumii cosmicizate (Stâlpii lui Hercule). Izomorfă coloanei vertebrale a omului, în plan spiritual, coloana marchează etapa afirmării de sine a personalităţii, punând în evidenţă tăria de caracter şi sacrificiul de sine. Este un simbol al virilităţii masculine. Coloana frântă, folosită mai ales ca monument sepulcral, simbolizează viaţa şi cariera întrerupte brusc şi timpuriu.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara