I se atribuie proprietăţi profetice, ca vas simbolic este Arca lui Noe. Corabia evocă ideea forţei de rezistenţă şi securităţii într-o trecere dificilă. În plan cosmologic, ea corespunde unui astru ce se roteşte în jurul unui Centru, iar în planul realităţilor terestre este imaginea vieţii terestre, care îl aduce pe om spre un anumit centru. Corabia, barca, nava, luntrea etc. sunt şi vehicule mortuare care transportă sufletele pe lumea de dincolo. Din acest punct de vedere, corabia se apropie de a fi un simbol al înţelepciunii.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara