Cel de al patrulea element esenţial al vieţii din vechile cosmogonii ale lumii (alături de apă, foc, pământ). Se asociază stihiei pure şi purificatoare, mişcării permanente, vitezei ("iute ca vântul"), suflului vieţii, înălţimilor cerului, luminii astrale, libertăţii, principiului masculin activ şi fecundator. Shu, divinitatea aerului la vechii egipteni, era privit ca un principiu energetic; el naşte sau desparte cerul şi pământul, contribuie la zămislirea diferitelor forme de viaţă. Aceeaşi importanţă e acordată aerului şi mişcărilor sale în mitologia vedică a creaţiei, unde universului e legat de suflarea lui Brahma. Aerul (eterul) ocupă un loc important în mitologia şi în cugetarea filosofică a vechilor greci; la presocratici (Eudemos, Anaximene) e considerat adevărata matrice a vieţii. Etimologia cuvintelor din grupul "suflet" sau "inteligenţă" (gr. anemos sau psyche, ebr. ruah sau duhu) atestă legătura lor cu "suflare, aer". Eterul e simbolul materiei subtile, spiritualizate şi libere. "În lumea imaginarului - scrie G. Bachelard - epitetul cel mai apropiat de substantivul aer este liber". Puritatea, limpezimea şi transparenţa aerului nu sunt privite ca un gol glacial; aerul este semn al vibraţiei sunetelor şi culorilor, al revelaţiei şi purificării. Acest sens este utilizat şi în metoda respiraţiei totale a yoghinilor, e o disciplină a purificării totale. Gestul involuntar de suflare pentru a îndepărta o impuritate sau a alina o durere avea cândva o valoare magică, fiind folosit pentru izgonirea duhurilor rele. Ambivalenţa elementului aer devine pregnantă în momentul în care luăm în considerare mişcările şi dislocările sale intense, manifestate sub forma vânturilor puternice, a furtunilor şi a uraganelor sunt puse de regulă, sub incidenţa unor divinităţi teribile sau a unor spirite malefice (ciclopi, titani etc).

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara