Virginitatea (inocenţa, fecioria, neprihănirea), ca stare ingenuă, e simbol al non-manifestului, al lucrurilor nerevelate, al materiei primordiale, al posibilităţilor şi al unei viitoare fecundităţi. În simbolica creştină, Fecioara desemnează sufletul în care se găseşte şi se zămisleşte însuşi Dumnezeu. La multe popoare există credinţa că fecioria (virginitatea feminină) sau castitatea masculină ascund în ele puteri magice, de unde provine practicarea abstinenţei sexuale înaintea luptei, vânătorii, pescuitului etc. Castitatea e o probă de suprimare a dorinţelor, o victorie spirituală şi o depăşire a stării profane. Treapta ei supremă este ascetismul anahoreţilor, călugărilor, sfinţilor, echivalent al unei jertfe.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara