Relaţia dintre Jupiter şi Uranus reprezintă o asociere între elementul de Aer cu complexul Cald şi Umed cu viteza de variaţie a Focului. Aerul poate aţâţa Focul până la dinamismul pasionat pentru care imposibilul nu există, după care îl poate stinge debarasându-se de el. Focul, în variaţia sa, încălzeşte Aerul, îl înalţă până la valorile diurne, intensifică curenţii până la unitatea cea mai explozivă, alimentează extravertirea, chiar dacă o rarefiază ca scop.

Jupiter în conjuncție cu Uranus combină pasiunea cu gândirea, oferă lărgime câmpului de vedere, generează primul pas în întâmpinarea cerinţelor semenilor. Subiectul are multă nevoie de independenţă, de agitaţie, dar sunt prezente şi resentimentele şi adesea încăpăţânarea. Conduita psihică are ca element motor căutarea plină de pasiune ce poate merge de la original la bizar, în funcţie de celelalte aspecte din temă.

Stadiul evenimentelor: Conjuncţia indică posibilitatea schimbărilor de orientare la maturitate ca refuz al închistării vieţii. Este un semn de elevare, de neprevăzut şi original care oferă reuşita prin intermediul prietenilor sau prin sentimentul de prietenie. Dacă conjuncţia este situată într-o zodie în care una dintre planete este în detriment, atunci subiectul va accepta restricţiile şi convenţiile sociale. Dacă este situată în Scorpion, Săgetător, Vărsător sau Ascendent, ea permite inovarea în domeniul educaţional, politic şi religios şi alimentează subiectul cu idei şi aspiraţii extraordinare, nonconformiste, de avangardă.

Jupiter în sextil sau trigon cu Uranus generează autoritate, afirmare, putere, expansiune. Prin forţa creatoare conştientizată el deschide porţile ambiţiei spre reformă, putere şi maiestate. Aspectul reprezintă o combinaţie armonioasă între originalitate, calităţi de şef şi umanitarism, mai ales dacă Vărsătorul, Peştii sau Racul domină.

Stadiul evenimentelor: Dinamismul şi încrederea în sine conduc la structuri elevate şi îndrăzneţe ce poartă o şansă şocantă. Calculul, pe de-o parte, ambiţia care nu se teme să inoveze, pe de altă parte, totul pigmentat cu non-conformism pronunţat reprezintă contextul ce conduce la audienţa bruscă şi reuşită. Plin de resurse şi de inspiraţie subiectul face faţă oricând împrejurărilor neaşteptate care îi străbat viaţa. El reuşeşte să reunifice extremele în scopul reuşitei finale, iar efectul se traduce după Casa în care este plasat. De obicei aceste persoane ajung profesori remarcabili, se ocupă de probleme de educaţie sau urcă până la ştiinţele oculte; câştigurile sunt rapide, iar schimbările numeroase.

Jupiter în opoziție sau cuadratură cu Uranus determină apariţia unor impulsuri aventuroase sau lipsite de măsură, ce riscă să distrugă. Forţa disociativă lipsită de discernământ determină hipertrofie a ego-ului şi generează un spirit excesiv care va exalta nervozitatea până la paranoia. Subiectul poate deveni insuportabil prin francheţea brutală şi încăpăţânarea sa sau se va lamenta pentru cele mai mici neplăceri.

Stadiul evenimentelor: Aspectul accentuează serios agitaţia condiţiilor şi împrejurărilor de viaţă şi poate reuşi să introducă perturbaţii majore în realitate, mai ales când apare şi în alte elemente ale temei. Tulburările şi necazurile au un caracter neaşteptat ca apariţie, dar durabil ca structură a contextului. Ele se pot manifesta în multiple moduri: scandaluri la maturitate, procese, pierderi financiare apărute pe neaşteptate, eşecuri în familie sau afaceri, afectarea brutală a sensibilităţii sufleteşti, prietenii întorc spatele şi izolează subiectul...