Luna în conjuncție cu Mijlocul Cerului provoacă subiectului mari dificultăţi în integrarea şi fixarea pe un anumit drum profesional. Pasiunea şi responsabilitatea constituie vectori îndreptaţi spre sine şi, prin urmare, subiectul este incapabil să se supună ordinelor. O muncă intelectuală sau în domeniul social este foarte potrivită, întrucât ceea ce doreşte subiectul este greu de definit şi depinde de zona care îi captează interesul. Subiectul este sensibil la flatare, dar cine nu este, însă detestă ca cineva să se amestece în afacerile sale.Luna în sextil sau trigon cu Mijlocul Cerului arată că subiectul ştie să împletească sensibilitatea cu autoritatea, munca bine definită cu pasiunea faţă de tot ce este legat de om. Foarte cinstit, nu va tolera necinstea altora. Pe lângă simţul ascuţit al valorilor şi flerul de a sesiza momentul favorabil ascensiunii, are şi prudenţa de a păstra poziţia cucerită.  Această poziţie indică o bogăţie ce se poate concretiza şi prin merite artistice, obţinute numai din dorinţa de securitate.

Luna în opoziție sau cuadratură cu Mijlocul Cerului generează dorinţa de schimbare care tulbură emoţional subiectul, iar instinctul domestic nu reuşeşte să-l redreseze. El se complică mult, caută refugii, traversează conflicte afective, are dificultăţi de integrare în viaţa profesională şi socială. Adesea condiţiile favorizante ce au condus la situaţia prezentă nu sunt imputabile subiectului, ci unui context instabil al familiei sau lipsei de „rădăcini". Explicaţia cauzei şi efectului se regăseşte în casa ocupată de Lună: Casa XII (subiect abandonat, se refugiază în solitudine); Casa VI (familia a provocat crize morale, a fost educat de mătuşi sau unchi), Casa VIII (a fost traumatizat în urma unor decese).