Relaţia dintre Marte şi Pluto reprezintă o asociere între căldura şi uscăciunea Focului şi viteza de variaţie a Pământului. Prin dominaţia care se creează, Focul este constrâns, tensionat, obligat să se retragă în substanţă pentru a ajuta la conservarea şi refacerea ei. în faţa vieţii instinctive şi naturale care se concentrează, fiinţa se organizează în interior luând drumul abstracţiei şi al depersonalizării. Efectul va fi mult mai sensibil când combinaţia se găseşte aproape de punctele unghiulare ale temei sau este susţinută de alte aspecte puternice.

Marte în conjuncție cu Pluto dezvoltă o foarte puternică emotivitate care va necesita defulări pozitive şi instincte puternice. Voinţa pune forţele sexuale în serviciul acţiunii şi le dirijează spre anularea trecutului şi reconstruirea prezentului. Plasat într-o structură disonantă, acest aspect blochează emoţiile şi provoacă grave tulburări psihice sau energia emoţională se exprimă într-o manieră negativă, pe căi crude sau criminale.

Stadiul evenimentelor: Apar o multitudine de posibilităţi de bulversare a vieţii şi schimbări radicale în existenţă, mai ales când acest aspect este activat de direcţii. Din meandrele împrejurărilor, subiectul se integrează în acele structuri care contribuie la rezistenţa în faţa ordinii stabilite, sau alege lupta într-un climat de fatalitate. Dacă aspectul cade în Casa X, în semne de Foc sau Scorpion, conjuncturile permit satisfacerea gustului excesiv de putere. în caz contrar, conjuncţia alimentează revoltele, generează acţiuni împotriva mersului firesc al vremii sau obligă subiectul să urmărească răzbunări personale. Dacă nu pune în joc structurile cele mai calme ale personalităţii sau nu apelează la alte elemente ale temei pentru a i se furniza o stabilitate excepţională, subiectul riscă distrugerea. Posibilitate de lucru în industria atomică. Relaţiile de familie sunt marcate de atracţie fizică cu efecte adesea despotice sau legături pasionale uneori distructive. Din păcate, noaptea învăluie viaţa sentimentală.

Marte în sextil sau trigon cu Pluto realizează un acord şi o alimentare reciprocă între ambiţie şi sexualitate. Teoretic, el ar trebui să decompenseze subconştientul, iar energia emoţională şi fizică să fie utilizate într-o manieră constructivă. Uneori, datorită concepţiei de a distruge totul pentru a lua un nou start, direcţiile de realizare a intenţiilor scapă de sub control. Aspectul oferă subiectului o capacitate puternic instinctivă care conduce spre încredere, afirmare, creaţie.

Stadiul evenimentelor: Structura evenimentelor răspunde cerinţelor subiectului şi oricum el caută ceea ce i se potriveşte. In consecinţă, încrezător în forţele sale şi nepăsător în faţa morţii, subiectul porneşte pe calea transformărilor importante: acţiuni secrete, lupte ascunse, agresivitatea pură, susceptibilă să conducă la renaştere sau regenerare. Dacă conjuncturile se opun acestui fapt, se deschide totuşi calea unui rol decisiv în rebeliuni de orice natură sau acţiuni majore în armată. Dacă astrul este în propria reşedinţă (Scorpion sau Casa VIII), efectul va fi pozitiv, iar tentativa încununată de succes. Relaţiile de familie sunt marcate de o puternică legătură stimulantă în care energiile sunt puse în comun. Adesea relaţia pasională poate aluneca pe panta amorului liber.

Marte în opoziție sau cuadratură cu Pluto este principalul generator al conflictelor dintre conştiinţa morală şi impulsurile primitive. De aici se dezvoltă obsesia, angoasa, sentimentul de culpabilitate sau transformarea sexualităţii în armă de autodistrugere. Subiectul este plin de agresivitate distructivă sau autodistructivă şi resimte intens dorinţa unei susţineri morale sau simpatie din partea anturajului pentru a putea să se învingă pe sine prin intervenţia şi ajutorul altuia.

Stadiul evenimentelor: Evidenţiem criza drept factor general al experienţelor vieţii. Conjuncturile, în sinea lor, pot reprezenta factori de angoasă şi tensiune prin obstacole ascunse, duşmani secreţi; în ciuda eforturilor pe care le face subiectul pentru a depăşi obstacolele, acestea tind să se mărească. Scopurile în viaţă pot deveni o obsesie, iar realizarea este oprită de fatalitate. într-o temă feminină aspectul certifică tendinţa de a fi luată cu forţa, viol sau boli ale organelor genitale. Aspectul poate bloca domenii importante ale vieţii marcate de Casa în care se produce, dar, ca şi în cazurile anterioare, nu este semnificativ decât dacă Pluto este angular sau dignifiat. Relaţiile de familie sunt marcate de lupte interne sau dogmatism. Sentimentele de iubire sunt anulate printr-o fatalitate implacabilă; atracţie fizică îmbrăcată în violenţă distructivă, probleme sexuale, perversiuni.