Relaţia dintre Marte şi Saturn este o asociere între Foc (cald prin natura sa şi uscat prin Pământ) şi Pământ (uscat prin el însuşi şi rece prin Apă). Datorită valorilor antinomice, mobilitatea şi masculinitatea lui Marte devin nefavorabile în urma excesului de „Uscat" şi a maleficităţii induse de Saturn. Principiul de constrângere ce limitează fiinţa în raport cu mediul reprezintă un factor de inadaptare ce poartă excesivul sau disocierea până la extrem.

Marte în conjuncție cu Saturn generează  un conflict între inhibiţie şi dorinţa de acţiune. Încrezător în sine, dar mai ales în agresivitatea sa, subiectul sacrifică multe lucruri pe altarul ambiţiei. El îşi conduce voinţa spre scopuri ambiţioase şi acţiune directă, utilizând austeritatea sau violenţa şi cruzimea pentru atingerea ţelului.

Stadiul evenimentelor: Aspectul are o puternică acţiune distructivă asupra structurilor, mai puţin când este plasat în Capricorn ori Vărsător, sau prezintă aspecte bune cu luminariile. Experienţele vieţii invită subiectul să lupte contra ordinii stabilite. Subiectul întâlneşte conjuncturi marcate adesea de mari suferinţe, datorate uneori unui handicap fizic, sau traversează împrejurări nefericite ce conduc la accidente. Apare posibilitatea unei perioade periculoase când Marte tranzitează conjuncţia natală (vezi progresiile). Colateral, aspectul indică afecţiuni posibile ale pielii, dinţilor şi fractura oaselor (genunchi, cutie craniană). Relaţiile de familie sunt destul de dificile, mai ales că subiectul pe de-o parte este fidel, iar pe de altă parte resimte relaţia ca frustrantă. Aspectul indică confidenţialitate dar şi neînţelegeri familiale sau restricţii invitând la aprofundarea lecţiilor de viaţă.

Marte în sextil sau trigon cu Saturn dezvoltă o personalitate fermă, curajoasă, care asociază energia cu reflexia, forţa cu sângele rece, prudenţa cu perseverenţa. Aspectul este mai favorabil într-o temă masculină întrucât indică rezistenţă, asprime şi severitate. Voinţa şi forţa interioară generează un fizic rezistent, susţine acţiunea şi oferă capacităţi executive. Se creează determinări interioare, pasiuni reci şi durabile, ce acceptă greutăţile sau disciplina şi ignoră confortul ori securitatea.

Stadiul evenimentelor: Viaţă morală bine structurată în general, ce oferă acţiunii acordul timpului. Structura evenimentelor conţine succese datorate muncii încrâncenate şi răbdării. Perseverent şi serios, subiectul merge până la fondul ideilor şi abordează subiecte dramatice ale vieţii. El alege din şirul de întâmplări situaţiile dificile fie pentru că dispreţuieşte orice formă de sentimentalism, fie pentru că îi facilitează îndeplinirea dorinţei de a-şi măsura forţele cu ele. Prezenţa în faţa probelor îi poate permite realizări de lungă durată si afirmarea simţului de responsabilitate (carieră militară, calităţi organizatorice, capacitatea de a suporta condiţiile dificile - asemănătoare celor cunoscute de exploratori, de exemplu). Reuşita şi succesul apar la bătrâneţe, concretizate în proprietăţi imobiliare, bogăţie în sens filosofic sau onoruri uneori tardive. Aspectul favorizează adesea longevitatea. Relaţiile de familie sunt de tip conservator, bazate pe asocieri profesionale. Subiectul este interesat de complementaritate şi durabilitatea relaţiei şi apreciază întârzierea unei căsătorii drept soluţia ideală pentru o decizie corectă.

Marte în opoziție sau cuadratură cu Saturn determină o conlucrare între tendinţele maniacale şi melancolice, între dorinţă şi renunţare, constituind simultan o forţă şi o slăbiciune. Subiectul are un temperament rece ce îmbină, pentru atingerea scopurilor, agresivitatea cu aviditatea, rezerva cu cruzimea. Elementele dominante în psihicul subiectului sunt indiferenţa, violenţa, încăpăţânarea, impasibilitatea cu înclinaţie spre caracter „rău". Deşi posedă putere de acţiune, energia subiectului nu curge decât în salturi.

Stadiul evenimentelor: Aspectul indică o mare doză de limitare şi tendinţa de a flota, reprezentând o situaţie distructivă. Conjuncturile pun în mişcare mecanisme ce blochează ajutorul, conduc la prejudicii, activează resurse distructive perturbând existenţa. Subiectul nu are un scop în viaţă, iar entuziasmul pentru noi proiecte durează puţin. Anumite întâmplări neplăcute activează sentimentul de culpabilitate sau conflictul dintre impulsuri şi inhibiţie, constituind o conduită către eşec: pierderea norocului, răniri grave, poate detenţie. Tendinţa de a schimba ordinea stabilită poate îndrepta subiectul spre realizări politice, dar calculele egoiste sau înclinaţiile imorale vor răsturna situaţia. Capacităţile executive sunt bine dezvoltate, dar conduse de o inimă dură nu prezintă finalităţi fericite. Relaţiile de familie sunt distante ori ostile, adesea drept consecinţă a educaţiei foarte dure. Aspectul marchează sentimentul sufocant de ambiţie, complicaţiile în căsnicie, distanţarea partenerului, văduvie.