În relaţia sa cu Saturn, Mercur se manifestă mai mult ca un element de Pământ decât unul de Aer. Complexul este benefic şi malefic simultan, iar norocul provine de la Aer prin asocierea valorilor cerebrale şi neşansa de la Pământ. Anumite părţi supuse Aerului sunt rafinate, delicate, volatile, iar restul, supuse Pământului sunt grele, diforme, urâte. De exemplu, un bărbat poate avea ochi şi gene frumoase, dar un nas grosolan şi o gură necizelată.

Mercur în conjuncție cu Saturn generează o gândire profundă, calităţi organizatorice, răbdare, putere de concentrare şi un raţionament ce urmăreşte scopul final. O poziţie disonantă a sa conduce adesea la încăpăţânare, la tulburări depresive, iar capacităţile mentale nu vor fi dezvoltate. Copiii cu această conjuncţie nu trebuie să fie niciodată forţaţi la studiu; pentru a realiza progrese regulate ei trebuie să fie îndrumaţi cu multă atenţie.

Stadiul evenimentelor: Aspectul oferă posibilitatea apropierii de oameni importanţi, fie cu funcţii de răspundere, fie plasaţi în înalte poziţii ştiinţifice. Conjuncturile în care este plasat au un caracter profund, cu scopuri serioase, iar fiecare experienţă îndeamnă la reflecţii asupra finalităţii. Aspectul semnalează mai mult calitatea înaltă a procedeelor practice decât zona de implicare. Plasat în Capricorn sau Fecioară, ori bine aspectat, şi dacă alte elemente ale temei nu indică lipsa de energie şi iniţiativă, acest aspect dă metoda în cercetarea fenomenelor naturii sau a celor sociale, favorizează erudiţia (filosofia, istoria...), oferă contexte politice. Relaţiile de familie sunt marcate de contexte ce conduc la constrângeri, la educaţie limitativă; copiii au întotdeauna de suferit.

Mercur în sextil sau trigon cu Saturn fixează mentalul acordând profunzime gândirii, ambiţie intelectuală, capacitate mare de concentrare. Subiectul este serios, metodic, ambiţios, prudent, îndreptat către ordine, abstracţie şi erudiţie. Posibile calităţi matematice, filosofice sau istorice, totul legat de atracţia faţă de cărţile vechi.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm maniera directă de apariţie a conjuncturilor şi persistenţa acestora în viaţa subiectului. El se angajează profund în experienţele vieţii sau alege acele întâmplări marcate de vechime, caută să le organizeze pentru a extrage esenţa din toate împrejurările. Contextul în care i se desfăşoară viaţa se află la intersecţia dintre rigoarea geometrică, spiritul filosofic şi angajamentul în domeniul moravurilor. Un profesor sau un notar cu aceste aspecte bune va fi eminent şi de o dreptate care va atrage stima generală. Prevederea şi diplomaţia fac din titularul acestui aspect un consilier ascultat. Relaţiile de familie sunt marcate de îmbinarea dintre simţul practic şi idealurile morale îmbrăcate într-o haină de gravitate şi cu o manieră favorabilă de exprimare.

Mercur în opoziție sau cuadratură cu Saturn generează un caracter dur, maliţios, egoist, bănuitor şi extrem de pesimist. Aspectul contribuie la răceala afectivă, la atitudini de şicană şi cicăleală, la structuri sceptice sau fanatice cu elemente de psihoză. Subiectul cu Ascendentul în Cancer sau Capricorn poate cunoaşte teama, angoasa, singurătatea, iar prezenţa altui aspect disonant poate genera defecte de vorbire sau de exprimare, inhibiţii sau întârziere intelectuală.

Stadiul evenimentelor: Aspectul indică structuri greoaie, conjuncturi pline de obstacole şi împrejurări ce bruschează viaţa subiectului. El semnalează mai mult calitatea scăzută, rutinieră, a procedeelor practice decât zona de implicare. Experienţele vieţii se referă la norme ce implică respectarea servilă a oamenilor, la dificultăţi de comunicare cu semenii, la evenimente ce calcă în picioare probitatea. în domeniul afacerilor asistăm la eşecul planurilor intelectuale şi la întârzierea concretizării şansei. Ascunzându-şi timiditatea sub o atitudine casantă, subiectul riscă împunsături vii cu anturajul şi foarte puţini prieteni adevăraţi. Relaţiile de familie sunt marcate de opoziţia între membrii familiei, tendinţa spre intrigi, spre gelozie şi lipsa de îndurare cu copiii sau rudele mai tinere.