Relaţia Soare-Lună reprezintă unul dintre punctele majore ale temei ce afectează probleme legate de armonia interioară, sănătate şi succes. Se realizează o legătură sau o polarizare între valorile masculine, conştiente, cu cele feminine, instinctive. Antagonismul între Foc şi Apă indică faptul că planetele nu pot colabora decât la personalităţi deosebite dar, simultan, nici una dintre ele nu o poate domina în mod natural pe cealaltă. în acest moment este nevoie de o relaţie în plus creată de prezenţa unei alte planete sau a unui intermediar prezent prin semnul zodiacal pentru a lămuri o astfel de întâlnire indecisă.

Soarele conjuncție cu Luna reprezintă o stare de nediferenţiere între principiile masculine şi feminine, ducând la feminizarea tendinţelor masculine şi masculinizarea tendinţelor feminine. Aspectul poate determina rar un geniu (numai susţinut de alte aspecte favorabile), ci de cele mai multe ori o personalitate destul de uniformă şi monotonă. Apar obiceiuri profund înţepenite (ancorate), prin tendinţa la încăpăţânare, îngustime de vederi, emotivitate şi lipsă de adaptare. Adesea Mercur şi Venus sunt în acelaşi semn cu Soarele. Importanţa crescută pe care o capătă atunci acel semn poate crea un dezechilibru. Din punct de vedere afectiv, conjuncţia reprezintă un anume factor de infantilism sau non-elaborare a psihicului; lipsă de vitalitate.

Stadiul evenimentelor: Conjuncţia este considerată drept critică în lipsa unor aspecte benefice ale lui Jupiter sau Marte. Ea afectează primul andin fiecare stadiu al vieţii: copilărie, adolescenţă... Subiectul se avântă în neştire în viaţă şi se izbeşte de obstacole pe care este incapabil să le vadă. Trebuie acordată o atenţie particulară semnului şi Casei afectate de acest important aspect; ele devin capitale în privinţa realizării destinului. Când conjuncţia cade la sfârşitul unui semn şi începutul celuilalt, tendinţele extreme ale evenimentelor se manifestă cu mai puţină forţă. Această particularitate are drept efect slăbirea proprietăţilor unui semn. În relaţiile de familie fiecare dintre soţi caută să-l domine pe celălalt, dar întâlnirile se termină nedecis. Astfel apar frecvent îndărătnicia, conflictele interioare, lipsa de armonie în cămin.

Soarele în sextil sau trigon cu Luna este un aspect dintre cele mai bune care, prin continuitatea interioară oferită, este extrem de propice echilibrului general. Cei doi poli extremi ai psihicului, împreună cu funcţiile primare-inferioare (inconştientul) şi superioare-elaborate (supra-eul) sunt într-o împletire perfectă, modelându-se armonios. Trigonul indică absenţa unui conflict interior: subiectul va fi calm, echilibrat, va inspira simpatie. încrederea în sine generează o formă de satisfacţie interioară care anulează mult din ambiţie.

Stadiul evenimentelor: Aspectul accentuează puternic armonia generală a conjuncturilor care întretaie viaţa subiectului, mai puţin când Soarele şi Luna sunt slăbite. Evenimentele împing subiectul să-şi pună voinţa în serviciul cotidianului, susţinând cu succes căminul şi viaţa socială. Deşi aspectul indică apreciere ce poate conduce la popularitate, el va prefera să ducă o viaţă calmă şi liniştită în loc să participe la lumea competitivă a afacerilor şi a activităţilor sociale. Raporturile cu celălalt sex sunt mult îmbunătăţite. Din punct de vedere al relaţiilor de familie se detectează o înţelegere şi colaborare minunată între părinţi. Dacă din diferite motive ce aparţin trecutului aceasta nu s-a realizat, atunci aspectul indică succes în căsătoria şi familia subiectului.

Soarele în opoziție cu Luna este purtătorul unei disocieri ce prejudiciază unitatea şi echilibrul interior. Laturile masculine şi feminine existente în suflet se retrag la cei doi poli, compunând o natură dublă persoanei în cauză (dedublarea principiilor masculine şi feminine). Puternicul conflict interior se traduce prin zbucium sufletesc suportat cu dificultate sau dezechilibru comportamental faţă de celălalt sex. Inconstanţa, lipsa de claritate a gândurilor, nervozitatea, tulburarea vederii, în sens propriu sau figurat, reprezintă efectele principale ale acestei diviziuni.

Stadiul evenimentelor: Existenţa lor este interpretată drept covârşitoare, iar subiectul nu este capabil să facă o alegere corectă între sarcinile cotidiene. Raporturile sociale legate de o anumită misiune ori muncă sunt lipsite de şansă. Subiectul întâmpină multe incompatibilităţi cu mediul, cu semenii, cu publicul ce atrage o lipsă de popularitate socială. Din punct de vedere al relaţiilor de familie, prezenţa Lunii pline, adică a opoziţiei, stă la baza conflictelor cuplului părintesc, provoacă slăbirea menajului. Posibilă şi auto-centrarea subiectului în relaţia cu unul din părinţi sau faţă de neînţelegerile lor.

Soarele în cuadratură cu Luna relevă în general un conflict psihic destul de serios, care are de obicei la bază ceva „care nu merge". Se dezvoltă tendinţa spre aroganţă şi autoritarism ca efect al combinaţiei dintre instabilitate şi încăpăţânare. în acelaşi timp, aspectul poate stimula ambiţia subiectului fie pentru a compensa conflictul interior, fie pentru a plăti restanţele din alte timpuri.

Stadiul evenimentelor: Raporturile sociale sunt dificile. Conjuncturile sunt instabile, iar subiectul alege greşit momentul sau direcţia pe care să se lanseze. El poate fi prizonierul unei profesiuni care nu-l interesează cu adevărat, ori evenimentele nu-i oferă nici o perspectivă. Din punct de vedere al relaţiilor de familie, poziţia indică neînţelegeri între soţi sau poate fi un dezacord profund între părinte şi copil. Chiar dacă relaţiile par bune în aparenţă, poate exista un conflict între generaţii, sau particular, acut, între membrii familiei.