Relaţia dintre Soare şi Uranus reprezintă o asociere de Uscat şi Cald în poziţii divergente sau care nu au acelaşi obiect de referinţă. Este acţiunea şi reacţiunea ce conduc la hiper-conștiință şi progres revoluţionar. Complexul lor tinde să refuze împlinirea individuală pentru a deschide accesul la stadiul superior al omului. Ritmul lor vital se manifestă sub o formă reformatoare în scopul revalorizării şi direcţionării elementului terestru spre fraternizare universală şi integrare spirituală.

Soarele în conjuncție cu Uranus oferă un caracter pasionat, cu mari doze de încăpăţânare, spirit de contradicţie şi non-conformism. Se pare că voinţa se pune în slujba acţiunii numai în ceea ce priveşte faptele menite să transceandă destinul individual.  Se obţine ceea ce denumim în termeni populari „este o nebunie să...", dar inspiraţia se dovedeşte salutară.

Stadiul evenimentelor: întâmplările care întretaie viaţa subiectului au drept caracteristică dominantă răsturnarea bruscă de situaţie. Subiectul va cunoaşte cu adevărat mari schimbări în existenţa sa, având drept cauză exterioară manifestarea conjuncturilor şi drept cauză interioară originalitatea cam ciudată si nevoia de independenţă. Evenimentele care prezintă importanţă în ochii săi şi la care reacţionează sunt în strânsă legătură cu progresul, neconvenţionalul, cu saltul inventiv. Subiectul ar putea reprezenta un foarte mare talent dacă alte aspecte planetare îi permit să-şi controleze instabilitatea. întâmplător, dar absolut întâmplător (există aşa ceva?) este atras către cariera ştiinţifică sau circumstanţele se leagă de aspectele ce modernizează viaţa. Relaţiile de familie se bazează pe o mare atracţie, dar sunt marcate şi de instabilitate. Subiectul le neglijează de obicei, întrucât acordă o mai mare importanţă vieţii mondene şi relaţiilor sociale decât vieţii de familie.

Soarele în sextil sau trigon cu Uranus este un factor de personalizare, de originalitate, de resurse bogate, de realizări şi afirmări îndrăzneţe, chiar impertinente. Subiectul îşi canalizează voinţa, uneori chiar lipsit de tact, spre singurul scop care contează în ochii săi: independenţa pentru sine şi semeni. în psihicul său domină excitabilitatea inventivă,  dinamismul, ambiţia exigentă, susţinute de lărgimea vederilor ce oferă amploare fenomenului.

Stadiul evenimentelor: Viaţa se prezintă ca o continuă experimentare. Toate întâmplările vieţii nu constituie altceva decât o permanentă adaptare la elementul modern, la exerciţiul puterii şi autorităţii îndreptată în sens benefic cu atât cu mai mult cu cât Jupiter este bine aspectat. Evenimentele îmbracă o paletă largă de posibilităţi care apar adesea spontan. Conjuncturile oferă posibilităţi îndreptate spre viaţa socială (elogiul şi manifestarea prieteniei, a principiilor umanitare), spre funcţii artistice (unde enormele rezerve emoţionale se manifestă în scrieri cu o nouă turnură sau pline de veselie nostimă), spre roluri de conducere (unde dezvoltă zboruri ameţitoare), toate marcate de reuşită. Relaţiile de familie sunt marcate de o anumită tendinţă dramatică la bărbaţi şi ataşamente pline de romantism original la femei. Subiectul foloseşte mult elementul demonstrativ pentru a-şi menţine în continuă activitate viaţa amicală plină de bogăţie.

Soarele în opoziție cu Uranus creează o anumită dezordine nervoasă, impulsivitate nefastă şi încordare sau cinism. Aspectul indică inadaptare la cerinţele vieţii, cu o clară tendinţă spre paranoia; comportamentul devine individualist sau excentric-inhibat.

Stadiul evenimentelor: Trebuie evidenţiat caracterul exasperant al întâmplărilor. Subiectul nu ia în considerare decât elementele care îmbracă un caracter imprevizibil sau cele care întrec orice măsură. Din aceste considerente, conjuncturile vieţii indică accidente financiare sau pierderi bruşte de situaţie. De obicei, subiectul alunecă pe panta în care, în mod deliberat, fie îşi va distruge fructul propriei munci, fie va acţiona catastrofic (gen ucenicul vrăjitor). în lipsa unui aspect benefic al lui Jupiter, viaţa ar putea să fie ruptă cu brutalitate de această asociere. Relaţiile de familie sunt dezordonate. Subiectul poate fi indignat de cerinţele ei sau sleit de puteri în faţa responsabilităţilor pe care le implică. Risc de separare sau concubinaje multiple în tema masculină şi divorţ într-o temă feminină. Sănătate tulburată de boli bizare ca efect al dezorganizării comenzilor la nivel nervos central.

Soarele în cuadratură cu Uranus este foarte defavorabil, putând indica o mare tensiune sau agitaţie nervoasă, mai mult la bărbat decât la femeie. Uneori, subiectul dovedeşte încăpăţânare acută şi o foarte puternică dorinţă de schimbare, apelând pentru susţinerea lor la argumente iraţionale. Impulsivitatea şi independenţa greşit orientate pot căpăta, dacă Soarele este slăbit, o turnură spre încordare, autoelogiere sau ruptură de raţionament.

Stadiul evenimentelor: Situaţia este destul de necontrolabilă. În principiu, dezordinea din afaceri sau duşmanii vor provoca răsturnări bruşte de poziţie. Subiectul poate trece printr-un faliment (financiar sau social) care însă nu-l afectează foarte mult întrucât se avântă în conjuncturile evenimentelor în căutarea altor căi care să-i ofere şanse. întâmplările şi oportunităţile stimulează dorinţa de ceva „diferit" şi uneori excentric. Posibil, în domeniul social, să-şi dorească şi să acţioneze pentru impunerea propriilor principii morale sau religioase faţă de semenii săi. Relaţiile de familie sunt pline de nerăbdare în cazul fericit, dar de obicei tensionate. Subiectul se plasează pe poziţii necontrolate, explozive, ce pot afecta stabilitatea familiei; posibile rupturi sau separări între părinte şi copil ori între soţi. Posibilităţi de tulburări ale sănătăţii datorită încordării şi incapacităţii de a se destinde.