Viteza de variaţie a Focului şi viteza de variaţie a Pământului reprezintă două acţiuni dinamice în care Uranus este dominat de Pluto. Asocierea lor prin intermediul calităţii Uscat conduce la influenţe extrem de puternice la nivel de generaţie. Ele se vor manifesta atât în momentul fizic al realizării aspectului (de pildă, un nou ideal sexual şi descoperiri pe plan ştiinţific la conjuncţie), cât şi 25-30 ani mai târziu când atinge maturitatea acea generaţie (schimbări şi bulversări într-o epocă marcată de corupţie şi noi descoperiri asupra materiei).

Uranus în conjuncție cu Pluto Ultima conjuncţie dintre planete a avut loc în Fecioară între 1963-1969. Ea a contribuit atât la mişcarea hippy cât şi la dezinhibarea forţei sexuale care a fost sublimată spre idealuri de pace şi dragoste fizică liberă, nonviolenţă. Aspectul generează un foarte puternic potenţial pozitiv ce va permite acestei generaţii să debaraseze lumea de multe rele şi să creeze o societate dinamică, umanitară şi bine organizată. Apare simultan şi un puternic potenţial negativ care va permite distrugerea planetei prin sciziune (cortina de fier) sau prin intermediul ştiinţei. O parte din consecinţe le-am constatat 27 ani mai târziu şi ele sunt departe de a se fi încheiat. Să sperăm că afinitatea dintre Uranus şi Era Vărsătorului va duce efectele spre direcţia cea bună.

Uranus în sextil sau trigon cu Pluto oferă posibilităţi uimitoare: copiii cu acest aspect aproape de Mijlocul Cerului vor fi în fruntea generaţiei lor. Aspectul pune la dispoziţie o foarte mare energie pe care populaţia este capabilă să o dirijeze într-o manieră dinamică, impresionantă. Pe plan individual, aceşti copii au nevoie de o educaţie fermă şi inteligentă. Ei vor plasa independenţa extrem de sus; va trebui să-i facem conştienţi de obligaţiile şi responsabilităţile lor.

Uranus în opoziție sau cuadratură cu Pluto generează conflicte psihice, lipsa de înţelegere a momentului şi explozia emoţională a patimilor cu toate efectele nefaste aferente,  rivalități și lupte pentru putere, accidente, atacuri distructive.