3 – 10 aprilie
 

Localizare astrologică: 12° – 21° Berbec

Imagine cheie: Steaua

Această a doua perioadă a semnului are ca imagine-cheie Steaua şi poate fi asimilată epocii în care copilul începe să iasă din mediul său ocrotitor nu numai ca să devină din ce în ce mai conştient de viaţa din jurul său, ci şi pentru a se plasa în centrul evenimentelor. Zilele cuprinse între limitele ei se caracterizează prin dorinţa de a experimenta, de a se iniţia şi de a stabili relaţii. Această „stea" a copilăriei este o entitate luminoasă, entuziastă, aflată la cea dintâi tentativă de autodefinire şi de precizare a orbitelor pe care gravitează în jurul său persoanele apropiate. Copilul îşi dezvoltă individualitatea (procesul de formare a eului): se referă la el însuşi utilizând propriul nume (şi, într-o etapă ulterioară, pronumele personal „eu“).  Îşi sondează mediul şi se străduieşte să-i aproximeze reperele, demers care presupune o anumită doză de îndrăzneală şi, adeseori, tentaţia de a ajunge prea repede, prea departe. Într-adevăr, impulsul natural al afirmării de sine reprezintă o condiţie necesară a evoluţiei.

Tipul de personalitate Berbec II

Cei născuţi în această perioadă ţintesc spre succes. Modalitatea de a-l obţine implică, în general, talentul de a atrage asupra lor atenţia celorlalţi, deşi mulţi dintre ei dispun de suficientă tărie de caracter pentru a-şi continua munca si în absenţa aplauzelor altora. Mai devreme sau mai târziu, persoanele din preajmă le remarcă şi personalitatea şi realizările. În aceste condiţii, Berbecii din cea de-a doua perioadă a semnului se plasează în centrul interesului tuturor şi îşi formează un cerc de admiratori - uneori, chiar de adulatori - a căror preţuire o acceptă cu cea mai mare naturaleţe.

Totuşi, de aici nu trebuie să se tragă concluzia că ar fi nişte egocentrici. În mod curios, întrucât, de obicei, nu au nevoie să lupte atât de mult ca alţii pentru a se face apreciaţi, pot fi lipsiţi de asemenea tendinţe negative (egocentriste), îşi urmează visul şi reuşesc să-şi lase deoparte preocuparea vizând propria persoană.

Dezavantajul acestei implicări în îndeplinirea obiectivelor visate este că le rămân străine o serie de emoţii şi sentimente. Într-adevăr, cei care caută să se apropie de ei pe planul afectelor riscă să constate că se izbesc de un zid de respingere. Aceşti Berbeci nu simt prea multă compasiune şi simpatie faţă de semeni. Sunt, mai degrabă, singuratici şi detaşaţi. Pe de altă parte, au o intensă nevoie de căldura unui partener de viaţă sau a unui prieten receptiv, în stare să-i ajute să se înţeleagă pe ei înşişi, precum şi rostul lor în lume. Pentru că modul în care analizează şi evaluează evenimentele nu este prea realist, ajung să conteze din ce în ce mai mult pe opiniile unui asemenea sfătuitor de încredere. Dacă nu îşi găsesc nici unul, riscă să se trezească în derivă.

Nu încape îndoială, aceşti oameni tind să-şi exagereze importanţa. Se poate întâmpla să fie cu adevărat de neînlocuit în familia sau profesia lor, însă îşi atrag şi destulă adversitate, mai ales dacă pierd din vedere faptul că indivizii şi structurile se află în interdependenţă. În cazul în care se lasă mânaţi de ambiţie şi nu se mai gândesc la nimic altceva, manifestă tendinţa de a face abstracţie de dificultăţile lăuntrice; nu îşi rezolvă aceste probleme şi, deci, nu izbutesc să progreseze pe calea autocunoaşterii. Astfel, atunci când se confruntă cu împrejurări în care soluţia nu este de natură exterioară, vor începe să caute răspunsuri în ei înşişi şi vor întâmpina cu bucurie necesitatea anumitor prefaceri la nivelul personalităţii. Aceia dintre ei care au parcurs acest traseu al evoluţiei interioare se vor dovedi în stare să fie „stele" fără a le răpi prietenilor, colegilor sau rudelor şansa de a străluci şi ei, la rândul lor.

Sfaturi

Nu îi mai copleşiţi pe ceilalţi cu energia debordantă cu care sunteţi înzestrat. Acţionaţi cu mai multă responsabilitate. Încercaţi să nu vă mai plasaţi mereu în centrul atenţiei generale şi nu cedaţi tentaţiei de a-i induce pe ceilalţi în eroare. Rămâneţi fidel valorilor interioare şi dezvoltați-vă talentele încă nedetectate.

Personalităţi Berbec II

Helmut Kohl, Marguerite Duras, Muddy Waters, Bette Davis, Gregory Peck, Janet Lynn, Merle Haggard, Billie Holiday, Betty Ford, Jacques Brel, Mary Pickford, Grigoraş Dinicu, Gheorghe Zamfir, Emil Cioran