11 – 18 aprilie
 

Localizare astrologică: 20° – 29° Berbec

Imagine cheie: Pionerul

Această a treia perioadă a semnului are ca imagine-cheie Pionierul şi poate fi asimilată fazei de continuare a socializării copilului. Acesta se manifestă în mod tot mai clar ca individ inserat în grup, la ale cărui activităţi participă cu un interes crescând. Zilele cuprinse în etapa de faţă ilustrează conturarea personalităţii pe fundalul coordonatelor sociale. în Marele Ciclu al Vieţii, perioada a treia a Berbecului se defineşte prin preocuparea tinerei fiinţe pentru învăţătură şi educaţie, pentru stabilirea, dar şi încălcarea regulilor. Copilul ştie că face parte dintr-un grup în cadrul căruia se deprinde să coopereze, să conducă şi să-şi dezvolte anumite metode de apărare. O mare pondere o are şi spiritul de explorare, care îi dublează dorinţa de a-şi delimita spaţiul în care se mişcă şi, poate, de a-l depăşi. Se evidenţiază o mai intensă implicare în comunitate decât vădeşte, în general, semnul, implicare de natură sa anticipeze puternica raportare la social, tipică Taurului.

Tipul de personalitate Berbec III

Cei născuţi în această perioadă sunt preocupaţi de problemele societăţii. Spre deosebire de celelalte două tipuri de personalitate ale Berbecului (Copilul şi Steaua), mai degrabă egocentrice, Pionierul se plasează într-un context mai larg şi nu mai pune pe primul plan imaginea proprie. Se interesează de sistemul de reguli care guvernează interacţiunea socială şi viaţa politică, studiază tradiţiile domeniului său de activitate şi, ca urmare, alege una dintre cele două direcţii posibile: sau cea conservatoare, a susţinerii ordinii existente, sau cea iconoclastă, a contestării ei. Persoanele care aparţin acestei din urmă categorii tind însă, în general, să devină ceva mai conservatoare de îndată ce reuşesc să-şi impună propriile criterii de conduită.

Spiritul de „pionier", adică de deschizător de drum, este foarte puternic la acest al treilea tip de Berbec. Reprezentanţii săi sunt lideri înnăscuţi şi nu şovăie să-şi lărgească „frontierele" şi să-şi depăşească restricţiile fixate. Adeseori forţa personalităţii (mai degrabă decât cea a ideilor) lor le aduce adepţi care le urmează exemplul. Oricât ar fi de dinamici nu îşi neglijează semenii şi nici nu uită de responsabilităţile asumate faţă de aceştia. Cei mai mulţi au o remarcabilă capacitate de a înţelege fiecare individ în parte, capacitate ce se poate dovedi de mare valoare. Nutresc o încredere profundă în forţa gândirii umane şi în şansele acesteia de a transforma lumea în sensul progresului.

Unul dintre neajunsurile lor caracteristice este excesul de zel; în efortul lor de a ameliora condiţiile existente, pot provoca destulă suferinţă, din cauza inabilităţii de a opera şi cu altceva decât idealurile cele mai înalte - dorind să obţină tot ce poate fi mai bun pentru semenii lor, din când în când, uită să-i întrebe şi pe aceştia care le-ar fi dezideratele. În plus, li se mai întâmplă să se lase manipulaţi de persoane lipsite de scrupule, care pretind că îi înţeleg şi că le împărtăşesc aspiraţiile.

Sfaturi

Ascultaţi mai atent ce vă spun ceilalţi, dar feriţi-vă de oamenii care încearcă să vă monopolizeze timpul și energia. Ideile şi idealurile merită să li te consacri, dar, uneori, pot deveni distructive. Asiguraţi-vă că semenii au intr-adevăr nevoie de sprijinul pe care îl oferiţi. Nu pierdeţi din vedere realitatea concretă a oricărei situaţii. Nu vă lăsaţi obosit de entuziasm.

Personalităţi Berbec III

Ethel Kennedy, Charles Evans Hughes, Thomas Jefferson, Loretta Lynn, Sir John Giegud, Bessie Smith, Leonardo da Vinci, Evelyn Ashford, Charlie Chaplin, Isak Dinesen, Nikita Hruşciov, regina Frederika a Greciei, Tadeusz Mazowiecki, Gala Galaction, Ion Vinea, Sergiu Nicolaescu