26 decembrie – 2 ianuarie
 

Localizare astrologică: 3° – 13° Capricorn

Imagine cheie: Conducătorul

Prima perioadă a semnului are ca imagine-cheie Conducătorul şi, conform Marelui Ciclu al Vieţii, corespunde acelei etape din existenţă în care cei mai mulţi oameni sunt pe punctul de a se retrage din activitate și preiau controlul asupra propriei vieţi, îngăduindu-şi, pentru prima dată după mult timp, să hotărască singuri în ce fel îşi petrec zilele, fără să mai ţină seama de restricţiile impuse de carieră. Unii continuă să muncească şi se simt mai stăpâni pe situaţie decât oricând. Oricum, ajunşi la această vârstă care deschide epoca bătrâneţii, exercită un fel de autoritate (patriarhală sau matriarhală) asupra familiei.

Acest interval de opt zile ilustrează, simbolic, capacitatea de rezistenţă şi supravieţuire a senectuţii, care îşi demonstrează forţa de a prelua conducerea, de a descoperi noi domenii în cuprinsul cărora să-şi slujească semenii, de a-şi aprofunda cunoaşterea - estetică şi spirituală.

Tipul de personalitate Capricorn l

În ceea ce priveşte pe oamenii născuţi în această perioadă, nimeni nu se îndoieşte: ei sunt şefii. Autoritari, se exprimă sentenţios chiar atunci când greşesc. Nu îi interesează atât să conducă direct, cât să domnească, să emită „decrete”, reguli şi directive, să-şi afirme puterea. Sunt plini de curaj şi nu renunţă la întâietate sau privilegii, iar o dată ce au luat o hotărâre, oricât de neînsemnată (mai ales dacă ea conţine şi cuvântul „nu”), nici o întreagă legiune de demoni dezlănţuiţi nu îi mai determină să se răzgândească. Până şi Capricornii ceva mai puţin stăpâniţi de dorinţa de a „domni" doar de dragul autorităţii trebuie să aibă grijă ca loialitatea faţă de o idee sau faţă de principiile unui comportament responsabil să nu se transforme în inflexibilitate intolerantă sau în încăpăţânare nejustificată.

De obicei, sunt mândri de cunoştinţele lor vaste în domeniile care îi preocupă. Întrucât tind să se limiteze la un număr foarte mic de asemenea sfere de interes, competenţa la care ajung în oricare dintre ele îi îndreptăţeşte să se considere experţi şi să formuleze opinii categorice. Ca urmare, le displac afirmaţiile superficiale, pripite, nedocumentate şi nu le acordă nici un fel de circumstanţe atenuante oamenilor care le lansează (mai cu seamă dacă aceste afirmaţii le încalcă „teritoriul" studiat); nu vor întârzia să-i eticheteze drept impostori sau şarlatani.

Se împotrivesc oricărei forme de injustiţie cu o cutezanţă admirabilă. Nu numai că îşi revendică ceea ce li se cuvine, ci se ridică şi în apărarea drepturilor persoanelor defavorizate. În tinereţe, asemenea luări de poziţii le aduc calificativul de rebeli, dar, cu vârsta, încep să devină ceva mai conservatori. Motivul acestei modificări de optică este respectul pe care îl poartă tradiţiei, precum şi faptul că preferă să aducă îmbunătăţiri unei situaţii existente, nu să creeze una cu totul nouă. Pragmatici, susţin metodele care dau rezultate şi soluţiile deja verificate de-a lungul timpului. Totuşi, curiozitatea intelectuală îi îndeamnă să se informeze în legătură cu evenimentele politice sau culturale, precum şi cu ultimele noutăţi în domeniile lor predilecte.

Nu pun preţ pe sentimentalism, pe patriotismul orb sau pe elitisme de indiferent ce gen; le socotesc pe toate (şi pe bună dreptate) ca simptome ale ignoranţei şi neputinţei frustrate.

Sfaturi

Nu monopolizaţi puterea. S-ar putea să fiţi, intr-adevăr, înţelept, însă nu uitaţi că mai degrabă învaţă înţelepţii de la proşti, decât proştii de la înţelepţi. Învăţaţi să vă recunoaşteţi greşelile şi nu vă mai agăţaţi de idei depăşite.

Personalităţi Capricorn I

Louis Pasteur, Marlene Dietrich, Woodrovv Wilson, Pablo Casals, Rudyard Kipling, Tracey Ullman, Henri Matisse, Isaac Asimov, Sfânta Tereza din Lisieux, Tudor Vianu, Regina Carmen Sylva, Nicolae Kirculescu, Gheorghe Dinică, Adrian Romcescu, Laurențiu Cazan