3 – 9 ianuarie
 

Localizare astrologică: 11° – 20° Capricorn

Imagine cheie: Hotărârea

Această a doua perioadă a semnului are ca imagine-cheie Hotărârea şi, pe planul existenţei umane, corespunde acelei etape în care individul caută noi sfere de interes şi, în condiţii ideale, se simte liber să le exploreze. Se manifestă o vădită tendinţă de universalizare şi de aprofundare a viziunii şi a coordonatelor de gândire. Poate apărea necesitatea luptei cu boala şi a recuperării forţelor după vindecare. Devine crucială formarea unei optici pozitive, care să amplifice capacitatea de rezistenţă fizică şi psihică. Acest interval de opt zile ilustrează simbolic senectutea aflată în explorarea unor teritorii noi, dornică de călătorii, aptă să formuleze concluzii filosofice sau religioase, să încaseze „dividendele" experienţei acumulate şi, nu rareori, să se lase în voia ambiţiei (de putere, de avere sau de evoluţie spirituală). În general, la această vârstă, omul vrea tot ceea ce este mai bun.

Tipul de personalitate Capricorn II

Mai mult decât oricare alţii, cei născuţi în această perioadă obţin foarte adesea ceea ce vor. Într-adevăr, sunt hotărâţi şi ştiu să profite de orice situaţie şi să-şi fructifice total avantajele şi aptitudinile. Chiar dacă nu sunt înzestraţi cu talente ieşite din comun, se pricep să şi le pună în valoare şi îi întrec pe alţii mult mai dotaţi. Li se potriveşte de minune acea definiţie a geniului care acordă inovaţiei doar un procent, faţă de restul de nouăzeci şi nouă ce revin transpiraţiei. Până şi aceia (nu prea mulţi) dintre ei despre care s-ar putea spune că sunt idealişti au un marcat simţ practic şi, datorită acestuia, reuşesc să construiască sisteme sau structuri viabile şi să le menţină în stare de funcţionare. De fapt, sunt atât de pragmatici încât nu îi interesează motivaţia unei acţiuni, ci rezultatul ei.

O asemenea abordare riscă să le creeze unele probleme de natură etică; întrucât nu judecă lucrurile decât prin prisma roadelor sau „rentabilităţii" lor, nu se prea dau în lături de la a recurge la metode incorecte, mai ales dacă miza jocului este banul sau puterea. În afară de faptul că se află în pericolul de a fi prinşi cu mâţa-n sac tocmai când se aşteaptă mai puţin, un atare comportament le subminează propria stabilitate morală, în cazuri cu adevărat grave ajungându-se până la manifestări nevrotice sau sociopate.

Dacă au atins un anumit nivel de evoluţie spirituală, aceşti Capricomi îşi pun energia în slujba unei cauze superioare sau a unei organizaţii cu profil umanitar, deşi preferă, de regulă, să-şi asume un rol mai vizibil, care să-i solicite mai mult. Nu se dau în vânt după salahoria altruistă ascunsă, modest, în anonimatul culiselor. Totuşi, pot plasa pe primul plan al ambiţiei şi organizaţia din care fac parte, chiar trecând ei înşişi pe un plan secundar. În acest sens, se arată dispuşi la implicare şi devotaţi. Cu toate acestea, nu există nici o garanţie că lucrurile pe care ei le numesc „morale" au, într-adevăr, o asemenea calitate; aşadar, în dorinţa de a-şi realiza ţelurile (idealiste, de data aceasta), ca şi ambiţioşii puterii menţionaţi mai sus, sfârşesc prin a uza de procedee reprobabile, pe care îşi închipuie că „măreţia" scopului le-ar putea scuza.

Cred în competitivitate - precum capra care sare din stâncă în stâncă, ţin să ajungă din ce în ce mai sus. Dar, oricât ar fi de hotărâţi, pot, în ultimă instanţă, să rateze totul, mai ales dacă nu se dovedesc în stare să păstreze contactul cu acea realitate pe care pun atâta preţ.

Sfaturi

Recunoaşteţi-vă limitele - ele există în mod obiectiv. Din când în când, mai îngăduiţi-vă şi câte un eşec şi asumaţi-vi-l. Nu ar trebui să vă temeţi de propria vulnerabilitate şi nici de faptul că ar cunoaşte-o şi alţii. Aveţi grijă ca idealurile în care credeţi să rămână rezonabile şi asiguraţi-vă ca ceea ce numiţi realitate nu este o simplă iluzie.

Personalităţi Capricorn II

J.R.R. Tolkien, Isaac Newton, Raisa Gorbaciova, Elvis Presley, Shirley Bassey, Richard Nixon, Simone de Beauvoir, Nae Ionescu, Ionel Teodoreanu, Ion Minulescu, George Calboreanu, Doina Badea, Mihai Constantinescu, Gabriel Dorobanţu