10 – 16 ianuarie
 

Localizare astrologică: 19° – 27° Capricorn

Imagine cheie: Dominația

A treia perioadă a semnului are ca imagine-cheie Dominaţia si, conform Marelui Ciclu al Vieţii, corespunde vârstei de 67-69 de ani, când se manifestă o puternică tendinţă dominatoare. Atâta timp cât ea îşi găseşte expresia în aspecte concrete, care ţin de tehnică, se pot obţine rezultate pozitive, dar, în sfera relaţiilor, riscă să provoace conflicte cu partenerul de viaţă, mai ales dacă şi acesta nutreşte o dorinţă similară. Nu rareori, asemenea tensiuni se explică prin faptul că cei doi au prea mult timp liber pe care şi-l petrec împreună, în spaţiul aceleiaşi locuinţe. În varianta cea mai pesimistă a unui atare scenariu, animozitatea crescândă atrage în mlaştina ei şi pe alţi membri ai familiei. Vârstnicii care nu alunecă pe această pantă a luptei domestice pentru putere, tocmai pentru că au atins un nivel de evoluţie spirituală ceva mai ridicat, îşi orientează spre interior surplusul de energie si încearcă să-şi domine emoționalitatea haotică, impulsurile distructive şi derapajele fanteziei, menţinându-le sub un control mai strict.

Acest interval de opt zile ilustrează situaţia individului ajuns la o fază a senectuţii în care caută să-şi organizeze mediul, făcând evaluări realiste şi opţiuni dificile, dar străduindu-se, în acelaşi timp, să aibă o existenţă cât mai confortabilă, mai împlinită, mai fericită. Toleranţa, înţelepciunea, disciplina autoimpusă şi calmul îl pot ajuta să renunţe atât la tendinţele egoiste şi la spiritul competitiv, devenit fără rost, cât şi la orice urmă de auto-distructivitate.

Tipul de personalitate Capricorn III

Cei născuţi în această perioadă sunt oameni dominatori. Acasă, ca şi la serviciu, vor să aibă întâietate, să comande, să îndrume. Cu greu acceptă un rol secundar. În copilărie sau printre egali, tind să se dea de partea celor mai puternici, dar până la urmă, se trezesc amestecaţi în rivalități şi lupte pentru putere, din care ţin neapărat sa iasă, într-o zi, învingători. Se pricep foarte bine şi la a-şi marca „teritoriul", apărându-l, totodată, de orice încălcări.

Fermitatea lor acţionează ca un deosebit de puternic factor agregant, în grupul căruia îi aparţin şi a cărui conducere ar dori s-o preia, deşi există unii Capricorni născuţi în această perioadă care se mulţumesc să ocupe o funcţie înaltă sau o poziţie sigură şi să şi-o păstreze. Aceştia din urmă preferă securitatea, iar nu incertitudinea primului loc, ce-i drept, glorios, însă tocmai de aceea vulnerabil. Aceeaşi atitudine (şi strategie) o adoptă nu numai în carieră, ci şi în domeniul relaţiilor personale sau în societate: îşi restrâng în mod drastic exprimarea propriei personalităţi, refuzând să-şi asume riscuri. Teama de vulnerabilitate, de deschidere îi împinge pe panta izolării şi a fatalismului.

Oricum, mulţi dintre ei se văd în chip de oameni puternici care duc bătălii eroice împotriva sorții nedrepte, chiar dacă „nedreptatea" cu pricina nu este decât un mediu cu o idee mai prejos ca idealul dorit, un uşor dezavantaj fizic, mai puţin talent ori inteligenţă. Din fericire, în cursul acestor tentative de ascensiune, altminteri curajoase, reușesc să nu îşi compromită idealurile alese şi să nu îşi piardă conştiinţa propriilor rădăcini. În realitate, izbutesc să îşi găsească un loc al lor, mai mult sau mai puţin important, un cuib mai mare sau mai mic, dar asupra căruia să fie stăpâni necontestaţi. Ar fi bine, totuşi, să aibă grijă ca, din cauza dorinţei de supremaţie, să nu ajungă nu numai singurii „regi", ci şi singurii „supuşi" ai acestui „regat".

Sfaturi

Nu vă fie teamă să riscaţi. Dacă nu îndrăzniţi să vă expuneţi eşecului, s-ar putea să nu vă realizaţi niciodată adevăratele vise. Uneori, dorinţa de siguranţă este nelalocul ei. Încercaţi să fiţi mai flexibil atunci când e vorba de sentimentele celorlalţi. Nu trebuie să credeţi că valorile şi convingerile care vă definesc ar fi absolute şi ar avea o aplicabilitate universală.

Personalităţi Capricorn III

George Foreman, Pat Benatar, Alexander Hamilton, Kirstie Allie, Horatio Alger, Martin Luther King Jr., Ioana d’Arc, Mihai Eminescu, Dinu Brătianu, Grigore Moisil, Radu Gheorghe, Rodica Tapalagă, Victor Socaciu, Laurenţiu Profeta