23 – 30 ianuarie
 

Localizare astrologică: 2° - 11° Vărsător

Imagine cheie: Geniul

Prima perioadă a semnului are ca imagine-cheie Geniul şi, conform Marelui Ciclu al Vieţii, poate fi asemănată simbolic cu vârsta de 71-73 de ani, când se dezvoltă o înţelegere larg cuprinzătoare a naturii, timpului, umanităţii. Dorinţa de a-i impresiona pe alţii, goana după bani şi succes, grijile familiei - toate au rămas în trecut. Omul îşi poate petrece vremea citind, meditând şi, uneori, consacrându-şi atenţia unor probleme filosofice sau unor aspecte sociale ori internaţionale. În mod ideal, până acum s-a cristalizat un sistem de gândire clar, pentru că viziunea unei persoane de această vârstă are o oarecare fixitate.

Acest interval de opt zile ilustrează confruntarea cu perspectiva vârstei într-adevăr înaintate şi cu ideea că numărul anilor rămaşi ar putea să nu fie prea mare. Se conturează gânduri legate de firea omenească, de retragerea din lume, de destin, iar mintea trece în revistă evenimentele trăite, momentele de răscruce din viaţa proprie şi a altora, realizările pe plan ştiinţific, filosofic sau material.

Tipul de personalitate Vărsător I

Cei născuţi în această perioadă sunt, adeseori, precoce. În copilărie, se remarcă prin spirit de observaţie, agerime şi uşurinţa cu care învaţă, deşi, bineînţeles, inteligenţa lor variază între aceiaşi parametri de performanţă ca şi a celorlalţi oameni, din celelalte semne. Dar reprezentanţii acestei categorii de Vărsători se plictisesc dacă nu înţeleg imediat sau dacă nu reuşesc de îndată să pună în mişcare lucrurile şi nu li se potrivesc activităţile repetitive, care presupun o concentrare susţinută sau o tenacitate deosebită - răbdarea nu este deloc punctul lor forte. Din cauza rapidităţii proceselor lor mentale, li se întâmplă în mod frecvent să intre în conflict cu persoane mai dominatoare, care ţin neapărat să-i „înveţe” să devină mai „responsabili" sau să-i oblige să accepte o viaţă de salahorie monotonă.

Sunt spirite îndrăgostite de libertatea gândirii și nu se pot supune unei atât de neîndurătoare torturi şi, din nefericire, tocmai aceasta este pedeapsa care îi aşteaptă pentru atitudinea lor rebelă. De fapt, unii dintre indivizii meticuloşi care le ies în cale au cele mai bune intenţii din lume şi doresc sincer să-i ajute să adopte o viziune mai realistă. Uneori, însă, dificultăţile apar chiar din pricina lor; ei înşişi îi resping atât pe colegii care nu se dovedesc în stare să ţină pasul cu ideaţia lor rapidă, cât şi pe cei mai vârstnici sau pe superiorii hotărâţi să-i aducă „la realitate” şi să le „stabilizeze” energiile fluctuante,  dar pline de strălucire.

O altă serie de probleme se iveşte şi pentru că aceşti Vărsători din prima perioadă a semnului pot deveni obiectul invidiei sau adoraţiei altora, întrucât se declară hotărâţi să trăiască aşa cum vor şi să fie ei înşişi. Atunci când stilul de viaţă şi personalitatea lor atrag în mod repetat atenţia celorlalţi, tind să se simtă agasaţi, cu atât mai mult cu cât, în afară de cei câţiva oameni apropiaţi, nu ştiu şi nu doresc să aibă de-a face cu manifestările emoţionale complexe sau cu cerinţele sufleteşti ale semenilor.

Sfaturi

Clarificaţi-vă imaginea mentală pe care o aveţi despre propria persoană. Chiar dacă nu sunt întotdeauna perfecte, relaţiile cu semenii rămân, totuşi, necesare. Nu mai fiţi atât de sensibil. Cultivaţi calmul, răbdarea şi tenacitatea, iar din când în când, mai renunţaţi la hotărârea de a face numai aşa cum vreţi. Învăţaţi să vă soluţionaţi frustrările şi să vă revendicaţi în mod liniştit şi fără agresivitate drepturile ce vi se cuvin.

Personalităţi Vărsător I

Jeanne Moreau, Humphrey Bogart, Virginia Woolf, Angela Davis, generalul Douglas MacArthur, Edith Cresson, Wolfgang Amadeus Mozart, Colette, Mihail Barîşnikov, Thomas Paine, Franklin Delano Roosevelt, Ion Luca Caragiale, Grigore Vasiliu Birlic, Florin Piersic, Ion Dolănescu, Stela Enache