23 februarie – 2 martie
 

Localizare astrologică: 3° - 11° Pești

Imagine cheie: Spiritul

Prima perioadă a semnului are ca imagine-cheie Spiritul şi, conform Marelui Ciclu al Vieţii, poate fi asemănată simbolic cu acea etapă din jurul vârstei de 78-79 de ani, când, în amurgul existenţei, un mare număr de oameni se preocupă, de valorile înalte şi de ţelurile de natură spirituală. Unii acordă o tot mai mare importanţă religiei, alţii, câte unei cauze care le ilustrează idealurile cele mai elevate. Ştiu că deja au depăşit durata medie de viaţă şi, nu rareori, simt mult mai acut decât înainte; cât de preţioasă este aceasta: fiecare săptămână, lună sau an - în ultimă instanță, chiar fiecare zi - începe să li se pară un dar minunat. Există, însă şi bătrâni pentru care existenţa este mai degrabă o povară şi care aşteaptă nerăbdători momentul desprinderii spiritului de trup.

Acest interval de opt (nouă) zile reprezintă senectutea care îmbrăţişează plenar clipa prezentă, cu bucurie sau cu durere, oprindu-se, totodată, pentru a-şi contempla trecutul şi viitorul, dintr-o perspectivă mai înţeleaptă ca oricând. Poate apărea, pe de o parte, conştiinţa superioară a sensurilor vieţii, a sacrificiului acceptat în numele unei cauze înalte sau a existenţei de după moarte, iar pe de altă parte, dorinţa de a rămâne tânăr.

Tipul de personalitate Peşti I

Cei mai mulţi dintre oamenii născuţi în această perioadă cred în supremaţia spiritului asupra materiei, motiv pentru care se şi consacră unor cauze şi idealuri superioare. Unii manifestă chiar dezinteres faţă de lumea materială, mai ales când e vorba de munca lor. Într-adevăr, aspiră către latura nonmaterială a vieţii: universul ideilor, muzicii, artei, mişcării. Sistemul lor de convingeri poate fi monoteist sau panteist, focalizat asupra unei divinităţi ipostaziate sau a uneia atomizate în natură, peste tot, în toate sunt „credincioşi" chiar dacă nu îşi recunosc apartenenţa la un cult anume si nu intră în biserică, templu sau moschee. Dar devoţiunea aceasta se îndreaptă, uneori, şi spre activitatea curentă: familia, hobby-urile (care, de fapt, nu sunt simple amuzamente, ci preocupări incitante) lor. Rareori găsim vreun egocentric printre reprezentanţii acestei perioade, întrucât până şi aceia care îşi urmăresc progresele carierei sau evoluţia spirituală proprie par a sluji unei cauze superioare.

Totuşi, se întâmplă şi să fie încrezuţi, să pună pe primul plan importanţa persoanei sau planurilor lor sau să-şi neglijeze familia şi prietenii. În asemenea cazuri, au şi un aer de infailibilitate care stârneşte frustrarea şi furia celor din jur.

Mulţi Peşti născuţi în această primă perioadă a semnului au o viziune foarte realistă asupra vieţii, în toate numeroasele şi diversele ei aspecte şi faţete. Îi interesează totul, de la un capăt la celălalt al evantaiului de preocupări şi de domenii al cunoaşterii umane, de la grijile nu tocmai poetice ale existenţei de fiecare zi până la întinderea necuprinsă a Cosmosului. Nu consideră spiritualitatea un extaz sau o stare de vis despărţită de realitatea imediată, ci o modalitate luminată, pe deplin conştientă, de a trăi în prezent.

Sfaturi

Uneori, ar trebui să fiţi ceva mai ferm şi mai îndrăzneţ. Păstraţi legătura cu elementele vieţii cotidiene şi rămâneţi receptiv la cerinţele proprii, ca şi la ale celor din jur. Nu vă înstrăinaţi şi nu vă plasaţi pe un plan superior altora. Căutarea unei stări de conştiinţă elevate nu presupune evitarea asumării eforturilor şi responsabilităţilor din existenţa obişnuită.

Personalităţi Peşti I

Giovanni Pico della Mirandola, Victor Hugo, Rudolf Steiner, Elizabeth Taylor, Linus Pauling, Gioacchino Rossini, Sandro Botticelli, Mihail Gorbaciov, Jennifer Jones, Ion Creangă, Ion Andreescu, Costache Antoniu, Jean Georgescu, Marga Barbu, Marin Constantin, Elena Cârstea