3 – 10 martie
 

Localizare astrologică: 11° – 21° Pești

Imagine cheie: Singuraticul

A doua perioadă a semnului are ca imagine-cheie Singuraticul şi, conform Marelui Ciclu al Vieţii, corespunde trecerii de venerabila vârstă de 80 de ani. Se conturează, pe de o parte, sentimentul integrării şi apartenenţei la aceeaşi unică natură a lucrurilor, iar pe de altă parte, cel al izolării de societatea omenească. Mulţi dintre prieteni, poate chiar partenerul de viaţă, au dispărut, iar octogenarii sunt adeseori singuri. Atât din punct de vedere psihic, cât şi fizic, trec printr-o fază extrem ele dificilă, în cursul căreia nu întotdeauna pot să-şi păstreze starea şi viziunea pozitivă. Unii ajung să-şi dorească un sfârșit liniştit, dar alţii se bucură de o ultimă eliberare din constrângerile şi responsabilităţile acestei lumi şi de sentimentul unei libertăţi reînnoite.

Acest interval de opt zile ilustrează, simbolic, epoca în care, atingând o vârstă înaintată, individul se întoarce spre sine însuşi şi urmăreşte ţeluri pur lăuntrice, într-o relativă izolare. Elementele caracteristice sunt gândirea creativă, intens imaginativă, meditaţia la răsplata sau pedeapsa de după moarte, dar şi dobândirea unei sensibilităţi deosebite pentru frumuseţea lumii.

Tipul de personalitate Peşti II

Cei născuţi în această perioadă petrec mult timp în singurătate. Bineînţeles, se achită, ca toţi oamenii, de obligaţiile şi responsabilităţile profesionale şi de familie, dar chiar atunci când şi le îndeplinesc eficient, tot par a trăi într-o lume numai a lor. Nu sunt foarte sociabili: au un cerc restrâns de prieteni fideli şi afectuoşi, în mijlocul cărora îşi satisfac nevoia de comunicare cu restul speciei. Adesea, preferă să lucreze pe cont propriu (poate acasă ori în liniştea biroului lor), dar și în situaţia în care fac parte dintr-un colectiv, obţin cele mai bune rezultate atunci când beneficiază de un spaţiu bine delimitat, prevăzut cu o ușă pe care o pot închide, pentru a se feri de nepoftiţi.

Au mult de oferit celor puţini pe care îi acceptă în apropierea lor, mai ales, un dar de preţ: intimitatea. Rar se găsesc oameni înzestraţi cu acest talent în a se dezvălui atât de profund şl de interesant pe ei înşişi, precum şi neobişnuita lor viaţă interioară. Persoanele care au norocul de a număra printre prietenii lor pe vreun reprezentant al celei de-a doua perioade a semnului Peştilor cunosc bucuria de a se afla în preajma unei fiinţe deosebit de sensibile şi, în acelaşi timp, în felul său tăcut, foarte pasionate.

Relaţiile cu ceilalţi nu sunt lipsite de dificultăţi. Cei născuţi în acest interval dintre 3 şi 10 martie se pot vedea excluşi sau persecutați pentru sensibilitatea şi bizareriile lor - ca urmare, încep să se îndepărteze de societate încă din adolescenţă sau din prima tinereţe. Alţii, mai „normali", caută din ce în ce mai mult izolarea nu pentru că au fost sau sunt traumatizaţi de o lume care le displace, ci întrucât singurătatea li se pare mai plăcută şi mai productivă. Nu rareori, îi deranjează atât zgomotul neîntrerupt, cât şi statismul existenţei obişnuite.           

Sunt, în general, oameni deschişi, talentaţi, sensibili, deci, şi receptivi, motiv pentru care au o mai mare vulnerabilitate (sau predispoziţie) la accidente sau boli, dar şi o mai mare capacitate de a asimila experienţe pozitive şi de a răspunde intens la stimuli exteriori. Aşadar, s-ar putea spune că trăiesc din plin şi suişurile, si coborâşurile. Din fericire, au şi o remarcabilă forţă recuperatorie: îşi revin după încercări sau suferinţe care pe alţii i-ar distruge.

Sfaturi

Încercaţi să vă păstraţi o viziune realistă. Nu vă lăsaţi atras de ispita soluţiilor facile şi nici de cea a evadării din fața necazurilor (alcool, drog, reverie bolnăvicioasă). Lăsaţi deschise ferestrele către lume. Continuaţi-vă lupta pentru a vă face acceptat şi a vă dobândi încrederea celorlalţi, dar, mai ales, îndrăzniţi să vă revendicaţi drepturile; lucrurile ar merge mult mai uşor dacă ați beneficia de o poziţie mai bună în societate. Suferinţa pe care o încercaţi nu este unică şi, cum nu este nici necesară, nu vă mai cufundaţi în adâncurile ei întunecate.

Personalităţi Peşti II

Alexander Graham Bell, Don Pedro de Portugalia, Pier Paolo Pasolini, Elizabeth Barret-Browning, Michelangelo Buonarotti, Arina Magnani, Irene Papas, Amerigo Vespucci, Mircea Eliade, Radu Tudoran, Ernest Maftei, Ion Caramitru, Alexandru Tatos, Gina Pătraşcu, Margareta Pogonat