11 – 18 martie
 

Localizare astrologică: 19° – 28° Pești

Imagine cheie: Dansatorii și visătorii

A treia perioadă a semnului are ca imagine-cheie Dansatorii şi Visătorii. Ea încheie Marele Ciclu al Vieţii, adică simbolizează sfârşitul existenţei terestre. Roata şi-a terminat mişcarea circulară.

Cei care se pregătesc să părăsească planul teluric simt că forţa de gravitaţie a Pământului este mai puternică decât oricând şi că adâncul îi atrage inexorabil spre miezul lui. Nici în durere, emoţiile nu dispar, ci variază de la acceptare resemnată sau aşteptare încordată până la nerăbdare şi chiar bucurie. Se constată, uneori, o presimţire, o anticipare accelerată a unei experienţe absolut unice, fără seamăn, sau recunoaşterea printr-o străfulgerare a unei stări abia întrezărite. Atât trecutul, cât şi prezentul rămân în urmă, în trup, pe când mintea pătrunde într-o lume de vis, iar sufletul continuă să danseze.

Acest interval de opt zile ilustrează simbolic pornirea omului pe drumul către Dincolo - ultima tranziţie; în respectivul proces sunt incluse dezvoltarea sporită a intuiţiei şi imaginaţiei, întâlnirea cu soarta (prin acceptare sau luptă), înălţarea spre un nivel superior de spiritualitate şi conştiinţă şi, în final, încheierea ciclului vieţii, care ar putea duce la o renaştere, la un alt început.

Tipul de personalitate Peşti III

Cei născuţi în această perioadă sunt, adesea, înzestraţi cu o intuiţie remarcabilă şi cu puteri paranormale neobişnuite, dar, dacă nu reuşesc să le ancoreze şi să le fructifice în activităţile din realitatea imediată, aceste talente, rămânând nefocalizate, se vor irosi. De fapt, cheia eficienţei şi echilibrului acestor oameni constă în armonizarea punctelor de vedere, a energiilor şi preocupărilor zilnice contradictorii.

Una dintre frământările care ne chinuie pe toţi, dar care se manifestă cu un plus de intensitate la Peştii aparţinând acestei perioade, vizează tocmai reconcilierea relativului cu absolutul, a obiectivității cu subiectivitatea, a pragmaticului cu idealul. De exemplu, ei ştiu prea bine că totul este relativ, dar simt, în acelaşi timp, o acută nevoie de a crede în anumite principii cu valoare universală. Pe de altă parte, deşi le recunosc acestora statutul de adevăruri incontestabile, aplicabile oricând, nu se pot împiedica să constate ca experienţa şi felul nostru de a gândi sunt colorate de subiectivism şi marcate de sistemul de reacţii propriu fiecăruia. Oscilarea neîncetată între punctele de vedere divergente, precum şi dorinţa nestăvilită de a le împăca şi integra unui model coerent constituie două dintre caracteristicile lor esenţiale.

La aceşti oameni, factorul ireal dobândeşte o pondere foarte mare, mai ales dacă nu au investit o doză prea semnificativă de timp şi energie în dezvoltarea aptitudinilor lor practice; de obicei, s-ar avânta să zboare înainte de a învăţa să meargă.

E adevărat că mulţi dintre ei au puteri pe care le-am numi „paranormale"; ele devin evidente încă din copilărie şi sfidează toate noţiunile de spaţiu, timp şi cauzalitate îndeobşte acceptate. Indiferent dacă şi le cultivă sau nu, par a fi la curent cu stări şi evoluţii (omeneşti ori universale) care rămân inaccesibile majorităţii celorlalţi. Se poate presupune că, Ia un moment dat vor renunţa la orice fel de ambiţii obişnuite, pentru a da curs unei vocaţii şi a urma ţeluri pe care le consideră de natură superioară.

Sfaturi

Fiţi mai exigent(ă) în ceea ce priveşte propria evoluţie şi contribuiţi mai activ la viaţa societăţii. Nu uitaţi că trebuie să începeţi construcţia prin a turna fundaţia. Nu încercaţi să săriţi peste obstacole care vă depăşesc - faceţi-vă viaţa mai uşoară şi, atunci când este necesar, acceptaţi şi ideea compromisului.

Personalităţi Peşti III

Liza Minnelli, VasIav Nijinski, L. Ron Hubbard, Albert Einstein, James Madison, Rudolf Nureyev, Edgar Cayce, Alexandru Macedonski, Tony Bulandra, Cella Dima, Dragomir Hurmuzescu, Constantin Chiriţă, Ion Besoiu, Horia Moculescu, Iurie Darie, George Nicolescu