25 aprilie – 2 mai
 

Localizare astrologică: 4° – 13° Taur

Imagine cheie: Manifestarea

Această primă perioadă a semnului are ca imagine-cheie Manifestarea şi poate fi asemănată cu epoca în care copilul începe să-şi exercite un anumit grad de putere, cel mai adesea dând formă ideilor prin aplicarea lor în practică. Acest proces se manifestă prin construirea unor structuri fizice şi a unor sisteme apte să funcţioneze. Zilele cuprinse între limitele acestei etape ilustrează personalitatea şcolarului din ciclul elementar: o individualitate din ce în ce mai bine dezvoltată şi mai conturată, integrată, însă, într-un context mai larg, ale cărui coordonate şi exigenţe se cer acceptate în mod conştient instituţiile şi regulile societăţii. Apar şi trebuie soluţionate zi de zi numeroase probleme axate pe lupta pentru putere, care pun în joc tactul, autonomia, flexibilitatea, capacitatea de apărare şi de supravieţuire. Acestea sunt „încercările" cruciale pentru formarea caracterului.

Tipul de personalitate Taur I

Cei născuţi în această perioadă sunt pragmatici şi seamănă cât se poate de bine cu imaginea îndeobşte cunoscută a Taurului încăpăţânat. Dacă li se face o cerere sau o propunere care li se pare că ar reprezenta o complicaţie inutilă sau o pierdere de energie, o refuză fără regret. Ar fi însă o eroare să-i consideraţi „de piatră” - există şi împrejurări în care sunt receptivi la nou sau la sugestii. Îi impresionează mai ales farmecul, în mod deosebit atunci când el se numără printre atributele unei fiinţe dragi: de exemplu, partenerul de viaţă sau una dintre odraslele preferate.

Cel mai mult îi preocupă aspectele fizice ale existenţei. Punctele lor forte sunt crearea unui ambient frumos şi confortabil, savurarea plăcerilor oferite de sufragerie şi dormitor, practicarea sporturilor, dar şi dirijarea gospodăriei şi afacerilor. Se implică, aşadar, mai degrabă în ridicarea clădirii decât în turnarea fundaţiei - preferă să administreze şi să întreţină ceva deja creat, nu să iniţieze ei înşişi proiecte noi. Ideile abstracte îi fascinează o vreme, însă de obicei, nu Ie reţin atenţia decât cele cu aplicabilitate practică imediată, planurile care au şanse de transpunere în fapt.

Pot fi oameni extrem de agreabili şi de sociabili, atât timp cât lucrurile merg bine, dar, faţă de persoanele pe care le consideră periculoase, îşi arată şi aspectele mai puţin plăcute ale caracterului. Aflaţi în dificultate, uneori, lunecă pe panta instabilităţii emoţionale, din care, apoi, îşi revin mai greu. Confruntaţi cu probleme serioase de tactică, în optzeci la sută din cazuri, optează pentru aşteptare. Faţeta pozitivă a acestei tendinţe constă în evitarea unor acţiuni pripite şi, deci, în sporirea şanselor de succes; faţeta negativă o reprezintă, ratarea ocaziilor favorabile printr-un exces de precauţie.

Se simt bine în rolul de şef sau de părinte, deşi nu întotdeauna sunt înzestraţi cu calităţile de conducător şi cu ambiţia necesară unei asemenea poziţii. În orice caz, ţin mult Ia imaginea lor de protectori, de oameni în stare să sprijine şi să ajute. Unul dintre talentele lor cele mai importante este acela de a crea „echipe" bine sudate, clădite pe relaţii armonioase de cooperare. Ştiu că o atare abilitate poate fi la fel de valoroasă ca orice talent sau orice performanţă intelectuală.

Sfaturi

Nu vă luaţi pe umeri poveri de responsabilitate prea grele. Încercaţi ca, din timp în timp, să vă schimbaţi în mod conştient. Dezobişnuiţi-vă să mai amânaţi totul sub pretextul prudenţei şi al bunului simţ. Lărgiţi-vă orizontul păstrându-vă receptivitatea faţă de domenii neexplorate și puncte de vedere diferite de cele proprii.

Personalităţi Taur I

Ella Fitzgerald, Al Pacino, Marcus Aurelius, Ann Margret, Saddam Hussein, Michelle Pfeiffer, Duke Ellington, regina Maria, Judy Collins, Vladimir Colin, Ion Popescu Gopo, Lia Manoliu, Mircea Veroiu