3 – 10 mai
 

Localizare astrologică: 12° – 21° Taur

Imagine cheie: Profesorul

A doua perioadă a Taurului are ca imagine-cheie Profesorul şi poate fi asemănată, pe planul unei vieţi de om, cu epoca în care copilul se defineşte prin învăţătură - educaţia ocupă locul central, ea fiind cea care, mai târziu, îl va ajuta pe tânăr, să-şi ocupe locul în societate. Zilele cuprinse între limitele acestui interval ilustrează evoluţia procesului formativ şi subliniază importanţa profesorului ca model uman. Loialitatea, conştientizarea şi dezvoltarea identităţii morale şi a capacităţii de a acţiona în mod independent reprezintă elementele esenţiale. În această fază, individul nu numai că acumulează informaţii, ci, în plus, învaţă să rezolve probleme de natură abstractă şi îşi consolidează încrederea în sine, datorită căreia reuşeşte să-şi înnoiască metodele de lucru şi să-şi contureze proiecte reprezentative pentru concepţia sa despre existenţă. Acesta este stadiul în care descoperă în ce fel se integrează viziunea sa în contextul mai amplu al comunităţii sau grupului, mai ales sub aspectul raportării la alte subculturi şi etnii. În ultimă instanţă, învăţăcelul se transformă în învăţător, fructificându-şi capacitatea de a dărui şi altora cunoaşterea însuşită în ipostază de discipol.

Tipul de personalitate Taur II

Cei născuţi în această perioadă sunt preocupaţi de dezvoltarea şi, apoi, de transmiterea ideilor şi tehnicilor învăţate. Indiferent ce drum urmează şi ce carieră îşi aleg, aceşti oameni au de predat ştafeta unui mesaj. Iată de ce este atât de necesar să găsească pe cineva în stare să-i asculte. Dimensiunile unui asemenea „public" variază de la o singură persoană până la câteva mii - nu contează: observaţiile şi comentariile lor sunt memorabile. Ceilalţi le repetă şi, uneori, le consemnează în scris. Aceşti Tauri generează gândire, spusele lor sunt seminţe de cugetare şi prin ele îşi dobândesc o influenţă foarte mare.

Chiar dacă nu au vocaţie de profesori, într-un fel sau altul ajung să aibă activităţi legate de procesul formativ al semenilor lor. Mai mult: uneori, nici nu îşi pun ideile în cuvinte, ci le aplică direct, devenind ei înşişi exemple vii - o „metodă, pedagogică" încă şi mai eficientă. Taurii celei de-a doua perioade cred cu tărie nu numai în declararea, fără reţineri, a principiilor şi criteriilor, ci şi în asumarea acestora, în personificarea lor. Convingerile lor nu sunt neapărat conservatoare; de fapt, mulţi dintre ei au opinii nonconformiste sau chiar radicale. Sunt oameni capabili să pună lucrurile în mişcare şi să zguduie tiparele şi anchilozele de gândire, iar întrucât ideile lor au forţă şi profunzime, vizând, în plus, teme esenţiale, impactul asupra vieţii celorlalţi este extrem de puternic. Trebuie, totuşi, să evite riscul didacticismului izvorât din impresia propriei infailibilităţi. În acest sens, ar fi recomandabil să-şi cultive flexibilitatea şi toleranţa, pentru că, altminteri, se vor găsi în impas, Pot fi nişte fiinţe singuratice, deoarece, pe de o parte, se simt îndemnaţi să călăuzească, dar, pe de altă parte, au nevoie să menţină o anumită distanţă faţă de societate. Ca părinţi, trebuie să se străduiască să păstreze o legătură mai strânsă cu copiii, iar ca salariaţi, cu colegii. Cei născuţi în această perioadă apreciază în mod deosebit discreţia şi respectarea intimităţii - doresc să-şi stabilească ei înşişi programul şi nu prea suportă intruziunile neaşteptate.

Sfaturi

Căutaţi să fiţi mai afectuos şi mai vesel. Evitaţi atitudinile dogmatice, rigide sau stridente. Nu uitaţi că şi alţii au darul de a fi buni profesori şi destulă „ştiinţă" de împărtăşit - adesea, cei care se pricep cel mai bine la „predare” sunt tocmai oamenii care ştiu să „ia notiţe”, cei mai buni învăţători rămân o viaţă întreagă elevi. Daţi un bun exemplu recunoscându-vă greşelile, iar, din timp în timp, reevaluaţi-vă ideile şi certitudinile.

Personalităţi Taur II

Niccolo Machiavelli, Audrey Hepburn, Karl Marx, Sigmund Freud, Rabindranath Tagore, Eva Peron, Candice Bergen, Glenda Jackson, Fred Astaire, Lucian Blaga, Anghel Iordănescu, Ion Tiriac, George Constantin