11 – 18 mai
 

Localizare astrologică: 20° – 29° Taur

Imagine cheie: Naturalul

Această a treia perioadă a semnului are ca imagine-cheie Naturalul şi poate fi asemănată, pe planul existenţei individuale, cu epoca în care copilul, aflat în plin şi rapid proces de maturizare, îşi stabileşte relaţia cu societatea, dar ţine să se definească pe sine nestânjenit de constrângerile acesteia. Instalarea pubertăţii presupune acceptarea transformărilor hormonale şi depăşirea complexelor printr-o atitudine echilibrată, de viitor adult, din ce în ce mai „copt" la minte.

Aceste zile dintre 11 şi 18 mai reprezintă aceeaşi formidabilă dezlănţuire de energie care caracterizează sfârşitul copilăriei. Schimbările cuprind fizicul, dar şi emoţionalul, cu întreaga lume a fanteziei şi a inconştientului, determinând manifestări comportamentale de o mare diversitate: atracţie sau antipatie, inhibiţie sau sfruntare, rebeliune, teribilisme şi impulsuri izvorâte din dorinţe inconştiente. Despărţirea de vârsta inocenţei poate fi dureroasă -  văzându-se aruncaţi atât de brusc în vârtejul vieţii, prin prefacerile ce au loc înlăuntrul lor, mulţi se simt dezorientaţi. În cursul acestei a treia perioade a semnului, natura de obicei mai statică a Taurului capătă tot mai mult dinamism (uneori, chiar o anumită impulsivitate), care prefigurează energia Gemenilor.

Tipul de personalitate Taur III

Cei născuţi în această perioadă pun mare preţ pe natură şi pe comportamentul natural. Cu toate acestea, în mod paradoxal, tind să devină inhibaţi atunci când se confruntă cu atitudinile critice, discriminative sau descurajatoare ale celorlalţi. Sunt foarte sensibili si au nevoie să ştie că se pot manifesta liber, fără teamă de a fi „cenzuraţi“ de societate.

Preferă să înveţe pe cont propriu, fiindcă nu le place educaţia instituţionalizată. Prin urmare, iau lecţii de la viaţă, dar şi de la natură. Într-un fel, aceste spirite libere au nostalgia copilăriei ca ideal al exprimării de sine neinhibate - tocmai din acest motiv iubesc atât de mult animalele. Uneori, li se reproşează naivitatea, iar unii îi etichetează ca primitivi. De fapt, caută modalităţile cele mai simple şi mai directe de a fi ei înşişi. E adevărat că optează nu o dată pentru soluţiile de minimă rezistenţă, însă ceea ce lor li se pare uşor, altora li se pare dificil, dacă nu de-a dreptul, imposibil de înţeles.

Adesea, din cauză că nu vor sau nu pot să se conformeze normelor societăţii, riscă să-şi creeze probleme, dar aceia dintre ei care aparţin speciei învingătorilor nu se lasă doborâţi nici de critici, nici de alte tentative de destabilizare. Dacă sunt ceva mai puţin puternici capătă ticuri, adoptă un comportament nevrotic sau eşuează în depresie.

Nu rareori au o graţie naturală şi impresionează prin multilateralitate: persoanele care îi întâlnesc pentru prima dată (şi nu numai) rămân cu convingerea că au cunoscut un om dezvoltat, plenar. Dar aceşti Tauri nu sunt chiar atât de „centripeţi" pe cât par; îi bântuie destule frustrări şi conflicte interioare, fiindcă, în ciuda naturaleţei, li se întâmplă să piardă contactul cu propriile lor dorinţe. Dacă ţin să „ia ochii" lumii, îşi folosesc talentul actoricesc şi buna dispoziţie ca să-şi mascheze dureroasa lipsă de siguranţă.

Sfaturi

Explorați-vă mai adânc propria personalitate. Dacă vreţi sa fiţi luat în serios, trataţi viaţa cu ceva mai multă seriozitate, ceea ce nu înseamnă să renunţaţi la modalitatea naturală, instinctivă de a vă raporta la ea. Fixaţi-vă ştacheta autoexigenţei şi a criteriilor puţin mai sus: cereţi mai mult de la propriile resurse.

Personalităţi Taur III

Baronul von Munchausen, Katherine Hepburn, Daphne du Maurier, Stevie Wonder, George Lucas, Katherine Anne Porter, L. Frank Baum, Debra Winger, Birgit Nilsson, Frank Capra, Barbu Delavrancea, Nicolae Grigorescu, Aurelian Andreescu, Titus Popovici, Ludovic Spiess