25 mai – 2 iunie
 

Localizare astrologică: 3° – 13° Gemeni

Imagine cheie: Libertatea

Această primă perioadă a semnului are ca imagine-cheie Libertatea şi poate fi comparată, simbolic, cu epoca în care adolescentul acordă o tot mai mare importanţă luptei pentru independentă şi pentru libertatea de gândire. Adeseori, apar atitudini teribiliste şi contestatare; orice formă de injustiţie sau de oprimare este respinsă cu oroare. Totuşi, prin simpla definire a propriei poziţii în raport cu anumite idei şi puncte de vedere oficiale, unii mai degrabă îşi limitează decât îşi extind orizontul.

Conform principiilor Marelui Ciclu al Vieţii, prima perioadă geminiană ar putea fi asimilată, cu aproximaţie, vârstei la care cei mai mulţi adolescenţi se află în plin proces de studiu la liceu. Oamenii născuţi în aceste zile (25 mai - 2 iunie) si liceenii împărtășesc nevoia de a-şi exprima individualitatea, de a-şi dezvolta aptitudinile financiare şi de comunicare, de a evalua şi analiza lucrurile şi de a rezolva probleme de natură personală si intelectuală. Ideile şi idealurile ajung sa capete o mare însemnătate. Pentru cei care nu reuşesc să se integreze grupului, această perioadă se dovedeşte deosebit de dureroasă.

Tipul de personalitate Gemeni I

Cei născuţi în intervalul acesta sunt luptători dispuşi să susţină cauzele în care cred. Dacă își arată în mod deschis combativitatea, riscă, desigur, să stârnească antagonisme puternice. Cum susţin cu tărie ideea libertăţii de gândire si de acţiune, doresc nu numai să-i apere pe membrii defavorizaţi ai societăţii, ci şi să-i elibereze de oprimare.

Se află mai tot timpul în mişcare şi în viteză. Nu le place să-si piardă timpul cu discuţii inutile. Nerăbdători, înclină să creadă că, atunci când nu sunt înţeleşi suficient de repede, de vină este numai interlocutorul. Ritmul accelerat al ideaţiei, vădeşte supravoltajul general. Au aptitudini tehnice remarcabile, datorită excelentei coordonări ochi-mână, ceea ce îi ajută să obţină rezultate deosebite în domeniul meseriilor sau artelor.

Întrucât trec atât de iute de la un gând sau un proiect la altul, nu rareori în urma lor rămâne un şir lung de lucruri neterminate. Dar, după ce au copii şi/sau îşi asumă obiective importante, pe termen mai lung, sfârşesc prin a deveni mai responsabili, mai meticuloşi, mai conştiincioşi şi mai disciplinaţi. Iată că ceea ce, la început, pare o limitare a libertăţii de acţiune si chiar o povară, se dovedeşte o provocare de natură să Ie canalizeze entuziasmul şi talentele spre o utilizare constructivă şi o fructificare pe măsură. În absenţa acestei „structurări" impuse din afară (dar, în final, acceptate), Gemenii primei perioade se expun primejdiei de a adopta un comportament haotic sau extravagant, care le poate aduce necazuri serioase.

Ar trebui să înveţe să facă față propriilor impulsuri agresive. Reprimarea acestora îi împinge, în mod inevitabil, pe panta deprimării, însă, pe de altă parte, manifestarea lor le atrage ostilitatea celorlalţi. În acest sens, un bun catalizator îl constituie activităţile fizice, care le slujesc drept „supape de evacuare" a agresivităţii, dar şi ca ancore în realitate, astfel încât energiile lor dezorganizate să se stabilizeze prin focalizare. În orice caz, sănătatea acestor oameni depinde de căutarea şi de rezolvarea provocărilor şi obiectivelor: dacă nu au nimic de făcut sau dacă nu comunică cu cei care le împărtășesc preocupările, suferă şi se simt frustraţi.

Sfaturi

Străduiţi-vă să duceți la bun sfârşit ceea ce ați început şi consacraţi-vă, cu răbdare, dezvoltării relaţiilor cu semenii. Uneori, de dragul armoniei, trebuie să renunţaţi la unele dintre ţelurile sau chiar idealurile alese. Nu cădeţi în capcana fugii de realitate, cu toate multiplele ei forme. Căutați să fiţi activ si fericit, dar nu vă neglijaţi viața lăuntrică.

Personalităţi Gemeni I

Miles Davis, Ducele de Marlborough, Henry Kissinger, Isadora Duncan, John F. Kennedy, Latoya Jackson, Petru cel Mare, Clint Eastwood, Brooke Shields, Marilyn Monroe, Thomas Hardy, I.C. Brătianu, Vintilă Corbul, Ana Blandiana, Nicu Alifantis, Mircea Cărtărescu, Monica Anghel