3 – 10 iunie
 

Localizare astrologică: 12° – 20° Gemeni

Imagine cheie: Limbajul nou

Această a doua perioadă a semnului are ca imagine-cheie Limbajul nou. Conform principiilor Marelui Ciclu al Vieţii, ea ar putea fi comparată cu vârsta la care adolescentul se pregăteşte să-şi încheie studiile liceale, fie pentru a intra în lumea muncii retribuite, fie pentru a-şi desăvârşi educaţia în sistemul instituţiilor de învăţământ superior. În timpul acestei tranziţii pline atât de incertitudini, cât si de promisiuni, tânărul are de discutat şi de luat hotărâri importante privind cariera.

Personalitatea celor născuţi în aceste zile vădeşte aceleaşi caracteristici ale punctului de răscruce la care se găseşte absolventul de liceu: gândirea şi evaluarea critică a opţiunilor, precum şi dezvoltarea capacităţii de a le exprima verbal sau în scris dobândesc o însemnătate din ce în ce mai mare. Acurateţea şi consecvenţa sunt esenţiale, ca, de altfel, şi imaginaţia sau conturarea unei viziuni personale. În final, trebuie să se cristalizeze un caracter, o individualitate alcătuită dintr-o multitudine de fațete, un om în stare să identifice și să accepte atât aspectele comice ale vieţii, cât şi pe cele tragice. 

Tipul de personalitate Gemeni II

Cei născuţi în această perioadă se străduiesc, înainte de orice, să fie originali şi merg uneori până la a-şi crea propriul limbaj special. Dar în cazul acestor oameni atât de preocupaţi de ideea exprimării, cuvântul „limbaj” nu trebuie restrâns la sensul său strict: pentru ei, o forţă evocatoare la fel de mare au şi modalităţile nonverbale de comunicare. Sunt persoane neobişnuite și nu ţin deloc sa facă un secret din acest lucru. Mai mult: le place să-şi manifeste această originalitate, mai ales în fața unui public în stare s-o aprecieze cu adevărat.

În ceea ce priveşte expresia verbală, aceşti Gemeni nu își dau seama întotdeauna că limbajul pe care îl utilizează și mesajul pe care îl transmit depăşesc nivelul mediu de înţelegere al semenilor lor, ca urmare, „blocajul" intervenit le declanşează frustrarea. Dificultăţile pornesc din faptul că, în explicarea unui punct de vedere sau în argumentarea unei luări de poziţie, unii dintre cei născuţi în această perioadă emit un torent de vorbe sau, poate, schiţează nu una, ci câteva linii şi strategii de atac, în loc să se concentreze asupra valorificării posibilităţilor uneia singure, dar bine alese. În dorinţa lor arzătoare de a comunica, scopul demonstraţiei sau mesajul propriu-zis riscă să se piardă printre argumente.

Indiferent de gradul de complexitate a gândirii lor, aceşti Gemeni tind să fie direcţi şi să nu se încurce cu menajamentele. Nu se pricep să măgulească lumea, nu fac complimente, nu ocolesc adevărurile dure. Înzestraţi cu un umor caustic, cu ironie si sarcasm, majoritatea celor născuţi în această perioadă ştiu nu numai să împlânte cuţitul satirei, ci și să-l răsucească bine în rană. Dacă doresc să se bucure de succes si de popularitate, ar fi preferabil să-şi întrebuinţeze armele verbale în mod mai judicios şi să se arate ceva mai îngăduitori.

Dar tot atât de exigenţi sunt și cu ei înşişi; anumiţi reprezentanţi ai acestei perioade se preocupă de cele mai neînsemnate detalii, pentru că se tem că nu corespund cerinţelor contextului, că pot părea ridicoli si că şi-ar dezamăgi colegii. Nu le-ar strica să cultive o atitudine mai liberă și mai relaxată faţă de propria persoană şi să înţeleagă „omenescul" si inevitabilitatea erorilor.

Sunt mari amatori de discuţii, dezbateri şi polemici, în focul cărora îşi apără bine „poziţiile" și nu se dau în lături să recurgă şi la „argumentele" farmecului ca să-şi seducă (dacă nu reuşesc să-şi înfrângă); adversarul. Prioritatea o constituie victoria, iar cel mai rău lucru ce li se poate întâmpla e să fie ignoraţi sau să nu li se acorde importanţa pe care cred că o merită.

Sfaturi

Dezobişnuiți-vă să vă precipitaţi si să aruncaţi vorbele cu uşurinţă; exprimaţi-vă clar, dar şi cu tact. Acordaţi ceva mai multă importanţă impresiei pe care o faceţi celorlalţi şi învăţaţi ce mare valoare are tăcerea. Acordaţi-vă timpul de a lega prietenii adevărate.        

Personalităţi Gemeni II

Josephine Baker, Dennis Weaver, Thomas Mann, Prince, Barbara Bush, Frank Lloyd Wright, Cole Porter, Judy Garland, Immanuel Velikovsky, Armând Călinescu, Nicolae Iorga, Constantin Nottara, Henri Coandă, Loredana Groza