11 – 18 iulie
 

Localizare astrologică: 18° – 26° Rac

Imagine cheie: Convingătorul

A treia perioadă a Racului are ca imagine-cheie pe Convingător si, conform principiului Marelui Ciclu al Vieţii, corespunde, pe planul existenţei umane, vârstei dintre 25 şi 28 de ani, când forţa persuasivă a individului îşi găseşte utilitatea în relaţiile personale, dar şi în activitatea sa profesională. Este o etapă în cursul căreia se încearcă toate opțiunile, se exploatează toate ocaziile favorabile: crearea unei afaceri, întemeierea unei familii, conceperea unui copil, acestea sunt preocupările prioritare.

Acest interval de opt zile ilustrează efortul tânărului adult de a se realiza (profesional şi familial) prin valorificarea situaţiilor prielnice, prin susţinerea convingătoare a meritelor personale şi prin exploatarea corectă a resurselor, în vederea edificării unei „construcţii" solide şi durabile.

Tipul de personalitate Rac III

Cei născuţi în această perioadă ştiu să-şi prezinte în mod convingător valoarea personală şi să obţină ceea ce vor. Exercită o  influenţă puternică asupra mediului lor şi sunt ambiţioşi şi hotărâţi, dar nu se expun decât rareori riscului de a deveni victimele propriei lor dorinţe oarbe de succes. Preferă să investească în ei înşişi roadele reuşitei financiare, nu să se lanseze în cumpărarea unor obiecte ce pot fi etalate şi nici în speculaţii sau manevre de putere.            

Deşi se pricep să susţină o dezbatere, mulţi dintre ei se dovedesc persuasivi nu atât prin argumente, cât prin forţa prezenţei. Sunt personalităţi bine conturate, care nu se dau în lături de la a aplica, pe tăcute, presiuni destul de puternice atunci când consideră necesar; viaţa şi lupta politică, concurenţa socială nu prea au secrete pentru aceşti Raci capabili de o subtilitate care, uneori, alunecă spre viclenie.

Având în vedere capacitatea lor de a convinge şi de a influenţa, s-ar cuveni să se abţină de la a manipula lumea şi de a-şi sublinia impactul exercitat asupra semenilor. Ca părinţi, trebuie să se arate mai puţin dominatori, mai ales că manifestă tendinţe de acest gen, care, în unele cazuri, îi determină chiar să adopte un comportament de-a dreptul represiv. Un asemenea tip de atitudine este primejdios, în sensul că distruge respectul de sine al copilului şi îi subminează independenţa, slăbindu-i, în acelaşi timp, şansele de a deveni, mai târziu, un adult autonom, apt să supravieţuiască pe cont propriu, într-o societate condusă de legi aspre.

În mod conştient sau inconştient, Racii celei de-a treia perioade se simt tentați să exploateze sentimentele celorlalţi prin intermediul capacităţii lor empatice. Efectul unei atare manipulări este extrem de destabilizator, dar dacă au impresia că acţionează pentru binele familiei sau organizaţiei căreia îi aparţin, nimic şi nimeni nu le vor sta în cale. Într-adevăr, înrolaţi în slujba unei cauze juste, îşi demonstrează aptitudinile de purtători de cuvânt sau de orice alt fel de reprezentanţi, situaţie în care ştiu să obţină beneficii considerabile pentru grupul în numele căruia acţionează.

În fond, seducţia şi anumite forme de manipulare nu sunt neapărat imorale (sau negative) - ar fi vorba, deci, de a alimenta atracţia şi a ajuta la soluţionarea favorabilă a unei dificultăţi, impulsuri mai curând fireşti decât incorecte. Cei mai mulţi dintre aceşti Raci cunosc mersul lucrurilor în lume şi preţuiesc talentul de a se „descurca" - al lor şi al altora. Unii duc rafinamentul până la a sădi în mintea semenilor propriile lor idei, ca să-i determine să acţioneze, ulterior, în virtutea acestora, închipuindu-şi că fac ceea ce au dorit dintotdeauna să facă. Cu arme atât de redutabile în arsenalul lor, impactul exercitat asupra celorlalţi indivizi, grupuri sau organizaţii poate fi o garanţie a ascensiunii acestora.

Sfaturi

Nu fiţi atât de convins că ştiţi ce este bine pentru ceilalţi. Păstraţi-vă în ordine propria casă. Îngăduiţi-le oamenilor să-şi exprime liber individualitatea. Poate că nimeni nu se îndoieşte de faptul că sunteţi animat de intenții bune, deci nu vă mai justificaţi tot timpul. Aveţi încredere în talentele dumneavoastră.

Personalităţi Rac III

John Quincy Adams, Kristy Yamaguchi, Bill Cosby, Harrison Ford, Woody Guthrie, Rembrandt von Rijn, John Jacob Astor, Nelson Mandela, Maria Ventura, Nicolae Secăreanu, Octav Enigărescu, Gheorghe Cozorici, Constantin Nenițescu, Mădălina Manole