26 iulie – 2 august
 

Localizare astrologică: 2° – 11° Leu

Imagine cheie: Autoritatea

Prima perioadă a semnului are ca imagine-cheie Autoritatea şi poate fi asemănată, pe planul existentei umane, cu începutul maturităţii, marcat de împlinirea vârstei de 30 de ani. Dacă îndoielile declanşate de încheierea primului ciclu saturnian (la 28- 29 de ani), au fost rezolvate în mod pozitiv, acum încrederea în sine a omului atinge cote dintre cele mai ridicate; începe procesul de afirmare şi consolidare a autorității sale (profesionale sau într-un alt domeniu), preocupare prioritară care îi absoarbe o mare parte din energie.

Unii îşi asumă un rol determinant în creşterea şi educarea copiilor, în timp ce alţii caută pe cineva mai în vârstă, un maestru, un profesor de la care să înveţe, care să-i iniţieze şi să-i călăuzească în dobândirea unei înţelegeri mai profunde a lumii. În sfârşit, o a treia categorie de Lei ai acestei prime perioade îşi sporesc încrederea în ei înşişi (şi autoritatea) învăţând singuri din cărţi şi alte materiale sau prin metode de perfecţionare şi îmbogăţire a cunoaşterii filosofice, religioase ori de altă natură.

Acest interval de opt zile ilustrează, simbolic, adultul matur aflat pe punctul să-și formeze un stil cu adevărat original, să ia hotărâri importante pentru el însuşi şi pentru familia sa (sau grupul său), adică, în general, pe cale să se „realizeze" și să-şi creeze un nume şi un statut socio-profesional respectat.

Tipul de personalitate Leu I

Cine s-a născut în această perioadă se numără printre oamenii cei mai puternici şi mai autoritari din câţi există. Deşi numeroşi asemenea Lei sunt înzestraţi cu reale calităţi de conducători, nu faptul de a-i dirija pe alţii îi interesează, ci şansa de a se afirma și de a şe face luaţi în serios și preţuiţi. O mare parte din energia lor este direcţionată spre interior si concentrată asupra dezvoltării aptitudinilor şi forţei lăuntrice. Din acest motiv, pentru un atare tip de personalitate, altminteri foarte puternică, succesul nu se măsoară prin realizări materiale, exterioare; adeseori, ţelurile lor - fie de natură intelectuală, fie de natură fizică - nu au mai nimic de-a face cu reuşita în societate, dar și le urmăresc cu o neobosită tenacitate. Pentru ei, poate conta foarte mult să se auto-depăşească.

Oricum, nu sunt oameni care să se mulţumească să stea deoparte. Simt nevoia să-şi marcheze şi să-și domine mediul, deşi cei mai evoluaţi dintre ei ştiu că pot obţine rezultate mai frumoase dacă evită să-şi impună prezenţa în mod agresiv. Dar această tendinţă dominatoare figurează printre caracteristicile semnului şi, ca urmare, le vine greu, dacă nu chiar imposibil, să rămână neobservaţi şi modeşti, la „locul" lor, cu atât mâi mult cu cât viziunea despre viaţă şi felul lor de a gândi sunt pozitive şi dinamice. Nu înţeleg si nu prea acceptă capriciile şi negativismul altora, iar dacă, din cauza unor eşecuri sau a unor reacţii de respingere manifestate de semeni, propria lor dispoziţie virează spre negativism, nu se vor dovedi întotdeauna pregătiţi să facă faţă unei asemenea situaţii.

Împrejurările îi determină adesea să ia decizii pentru alţii. Traiectoria lor tinde să fie ascendentă şi îi poate aduce în funcţii care presupun asumarea unor responsabilităţi împovărătoare. De obicei, se ridică fără prea mare efort Ia înălţimea exigenţelor acestora, dar, în unde cazuri, ţelurile şi interesele personale ajung să fie sacrificate pe altarul vieţii profesionale, ceea ce, evident, creează frustrare. Exemplul tipic este acela al ambiţiosului competent, devenit indispensabil în firma sau organizaţia unde lucrează şi pe care nu este în stare s-o părăsească, pentru că s-a obişnuit cu succesul, cu recompense şi, mai ales, cu certitudinea de a fi util şi apreciat.

Sfaturi

Învăţaţi să acceptaţi oamenii așa cum sunt, cu trăsăturile lor pozitive, precum şi cu cele negative. Probabil că este inutil să încercaţi să vă estompaţi forţa prezentei şi a caracterului, dar v-ați putea strădui să daţi dovadă de ceva mai mult tact şi de o mai mare sensibilitate. Ştiţi să luaţi hotărâri în numele altora, dar nu pierdeţi din vedere faptul că datoraţi şi propriei evoluţii anumite decizii cruciale. Trebuie să înţelegeţi că autoritatea nu vă va fi ştirbită deloc dacă adoptaţi, din când în când, un ritm mai relaxat.

Personalităţi Leu I

Carl Gustav Jung, Marcel Duchamp, Jacqueline Kennedy Onassis, Benito Mussolini, Arnold Schwarzenegger, Geraldine Chaplin, Herman Melville, James Baldwin, Myrna Loy, Mihail Jora, Tudor Gheorghe, Valeria Seciu, Cornel Dinu, Mircea Baniciu, Mircea Lucescu