11 – 18 august
 

Localizare astrologică: 17° – 26° Leu

Imagine cheie: Conducerea

A treia perioadă a semnului are ca imagine-cheie Conducerea şi, pe planul existenţei individului, poate fi echivalată cu epoca numită „floarea vârstei", când dozajul potrivit de experienţă, entuziasm, energie şi competenţă îl îndreptăţesc să aspire la funcţii de mare răspundere. Este momentul în care pare cât se poate de firesc ca omul să preia, întâia oară, conducerea unei firme, a unei organizaţii sau a unei familii, pentru a o îndrepta către o nouă fază ascendentă. Asumarea unui asemenea rol-cheie constituie, uneori, o etapă pregătitoare pentru alte succese, încă şi mai mari, în anii următori - de exemplu, prin trecerea de la statutul de director la cel de asociat sau proprietar ori de la demnitatea de părinte la cea de şef al întregii familii.

Acest interval de opt zile conturează imaginea adultului care îşi pune în valoare cunoştinţele şi experienţa, învaţă când să mizeze pe înţelepciunea convenţională şi când să rişte şi descoperă modalităţile cele mai eficiente de a entuziasma o echipă, de a-i mobiliza resursele şi de a o conduce neobosit şi inspirat.

Tipul de personalitate Leu III

Cei veniţi pe lume în această perioadă sunt nişte lideri înnăscuţi. Unii doresc să conducă, la bine şi la rău, destinele semenilor lor, dar alţii nu nutresc nici cea mai vagă intenţie de a acapara puterea (Ia indiferent ce nivel), ci preferă să-şi exercite influenţa prin ideile, exemplul sau principiile lor morale. Şi într-un caz, şi în celălalt, însă, nu se vor resemna să se numere printre codaşi.

Sunt oameni de o mare profunzime si complexitate. Pentru că se simt dinamizaţi de energia vulcanică (uneori, întunecată) din adâncul lor, pot exploda, din când în când, în mod imprevizibil, nu numai în accese de activitate, ci si de furie sau chiar de violenţă. Atrăgători, înzestraţi cu, un magnetism erotic deosebit, se arată foarte exigenţi şi au nevoie de multă înţelegere din partea prietenilor şi partenerilor de viaţă. Unii dintre ei se considera ghinionişti, dar, în realitate, se află la cheremul sentimentelor puternice care îi animă, situaţie în care devin hipersensibili și încep să se lase obsedaţi de gândul că ceilalţi îi socotesc respingători sau ciudaţi, „complexe" de natură să-i împingă pe calea nefericirii.

Chiar şi în împrejurările cele mai obişnuite, găsesc aspecte aventuroase ori eroice. Adesea împodobesc banalitatea cu un aer romantic glorios, închipuindu-şi că joacă rolul principal în evenimente de seamă. Dacă se întâmplă în mod destul de frecvent ca fiecare om să-si construiască propria mitologie, mici scenarii în care să se auto-distribuie ca protagonist, acest lucru este cu atât mai adevărat în legătură cu Leii celei de-a treia perioade a semnului. Dar si realitatea este generoasă: cei născuţi în aceste zile se înrolează în slujba idealurilor şi cauzelor nobile. Deşi există persoane mai puţin „autorizate”, ce îi pot suspecta de egocentrism, abnegaţia si spiritul de sacrificiu de care dau dovadă infirmă orice asemenea acuzaţii. Nu încape îndoială, totuşi, ca pentru mulţi dintre ei cauza căreia i se dedică şi rolul asumat în promovarea ei tind să devină elemente legate intim, dacă nu chiar simbiotic.

Încrederea deplină în ei înşişi riscă, uneori, să-i îndemne să se considere infailibili sau, şi mai grav, invulnerabili. Cu toate că certitudinile şi ideile lor sunt admirabile, dacă se izolează de lume sau încetează să fie realişti, îşi pregătesc propria distrugere.

Sfaturi

Încercaţi să vă ţineţi mai bine în frâu exigenţa şi tendinţele dominatoare. Priviţi-vă în oglindă şi examinaţi-vă cu aceiaşi ochi critici şi propriile acţiuni (mai ales, motivaţiile lor). Străduiţi-vă să vă pacificaţi „războinicul" dinlăuntru și să adoptaţi o atitudine mai detaşată. E bine să ştiţi că şi recunoaşterea slăbiciunilor este un semn de putere.

Personalităţi Leu III

Alex Haley, Helen Blavatsky, Cecil B. De Miile, Fidel Castro, Erwin „Magic" Johnson, Napoleon Bonaparte, Madonna, T. E. Lawrence (al Arabiei), Mae West, Robert de Niro, Roman Polanski, Alain Juppe, Traian Vuia, Teodor Mazilu, Clody Berthola, Ştefan Ruha, Florin Bogardo