3 – 10 octombrie
 

Localizare astrologică: 9° – 18° Balanță

Imagine cheie: Societatea

A doua perioadă a semnului Balanţei are ca imagine-cheie Societatea şi, în termenii existenţei umane, poate fi comparată cu acea fază a vârstei mijlocii când individul stabileşte o relaţie mai profundă cu societatea sau consacră mai mult timp aspectelor de natură socială (cauze politice, cluburi, organizaţii religioase, grupuri de studiu, asociaţii locale sau regionale). Strângerea legăturilor cu viaţa comunitară cuprinde nu numai activitatea într-una sau mai multe dintre structurile menţionate, ci şi cultivarea prieteniilor din tinereţe şi afecţiunea pentru familie.

Acest interval de opt zile ilustrează, simbolic, câteva caracteristici ale vârstei mijlocii: asumarea iniţiativei de a defini principiile şi moravurile momentului, luarea unor hotărâri dificile, dobândirea înţelepciunii obiective cu privire la psihologia semenilor, dezvoltarea capacităţii de a-și utiliza în mod înţelept resursele fizice şi financiare.

Tipul de personalitate Balanţă II

Cei născuţi în această perioadă se preocupă de succesul social, dar numai până la un anumit punct. Sunt oameni vibranţi, pe care nu îi interesează să dobândească putere asupra altora şi în nici un caz nu pot fi suspectaţi că ar viza ascensiunea ierarhică sau parvenirea în lumea „bună”. Îi fascinează însă, multitudinea şi varietatea aspectelor acestui mecanism care este societatea si, indiferent care le este statutul înlăuntrul ei, se implică în precizarea normelor de comportament, ca şi a priorităţilor grupului căruia îi aparţin.

În general, se simt în largul lor între semeni. Deşi pun mare preţ pe intimitate si pe propria nevoie de a rămâne din când în când singuri, ar fi păcat să se izoleze, irosindu-şi astfel remarcabilul talent de a comunica, şi de a stabili contacte cu ceilalţi. Sunt foarte numeroşi oamenii care au încredere în reprezentanţii Balanţei II şi li se confesează fără reţinere. Unul dintre motivele acestui fapt este că lumea le simte imediat bunele intenţii şi înţelege că nu doresc să profite în vreun fel de pe urma necazurilor altora sau a informaţiilor obţinute pe această cale. În plus, sunt înzestraţi cu mult umor, ceea ce ajută în mod considerabil la destinderea atmosferei şi la uşurarea poverii ce apasă pe umerii lor sau ai celorlalţi. Dar sunt, în acelaşi timp, şi extrem de direcţi, iar când îşi exprimă un punct de vedere, nu prea umblă cu menajamente. Întrucât dreptatea şi corectitudinea figurează pe locuri de frunte în lista lor de priorități, reacţia pe care le-o provoacă injustiţia, corupţia sau fenomenele de decadentă poate fi foarte vehementă. Le displac în special persoanele care trec zglobii şi indiferente, pe lângă suferinţa semenilor şi, ori de câte ori au ocazia, nu se dau în lături de a le „biciui” cu furie egoismul iresponsabil. Bineînţeles, un atare fel de a fi nu le aduce numai apreciere şi prietenie, dar, în orice caz, inspiră tuturor respect.

Printre oamenii din preajmă sau din propriul lor cerc social, Balanţele acestei a doua perioade sunt cele care creează curentele de opinie şi dau tonul modei şi bunului gust. Ştiu întotdeauna ce „se poartă" şi ce nu şi sunt chiar mândri de asta. De fapt, îi fascinează istoria modei, a invenţiilor şi descoperirilor. Astfel, deşi tind să fie mai degrabă nonconformişti, ţin să se documenteze asupra tuturor convenţiilor, tradiţiilor şi uzanţelor ba chiar să devină experţi în acest domeniu. Aceia dintre ei care sunt cu adevărat evoluaţi îşi utilizează această cunoaştere pentru a-și contura o viziune profund originală, în măsură să contribuie la progresul viitor al profesiei, grupului sau familiei lor.

Sfaturi

Încercaţi să aflaţi ce doreşte cu adevărat inima. O dată ce ştiţi care este răspunsul, nu uitați să arătaţi celorlalţi că vă pasă de ei. Nu faceţi prea mare risipă cu lucrurile la care ţineţi. Învăţaţi-vă să vă mai reduceţi explorarea subiectelor interesante, dar derutante, care vă împiedică să vă urmaţi calea principală. Chiar dacă trebuie să luaţi nişte hotărâri dificile, păstraţi-vă visele şi viziunile.

Personalităţi Balanţă II

Susan Sarandon, Buster Keaton, Vaclav Havel, Le Corbusier, Helen Maclnness, Desmond Tutu, Jesse Jackson, John Lennon, Helen Hayes, Regina Maria, Petre Ţutea, Mircea Albulescu, Ion Voicu, Florian Pittiş, Gică Popescu