12 – 18 noiembrie
 

Localizare astrologică: 19° – 27° Scorpion

Imagine cheie: Farmecul

A treia perioadă a semnului are ca imagine-cheie Farmecul şi poate fi asemănată cu acea etapă a vârstei mijlocii în care individul dobândeşte o capacitate sporită de a-i influenţa pe ceilalţi prin magnetismul personal, prin forţa charismei. Intensitatea trăirii emoţionale este utilizată cu efect puternic fie pentru realizări pozitive, în sens creativ, fie în vederea atingerii unor scopuri egoiste (uneori, îngust-narcisiste).

Acest interval de opt zile ilustrează simbolic atracţia exercitată de adultul de după 50 de ani şi abilitatea acestuia în a-şi urmări obiectivele (şi a obţine satisfacţie) pe calea investigaţiei, a observării atente a realităţii, a seducţiei şi a utilizării judicioase a aptitudinilor de conducător. Exprimarea elocventă a emoţiilor poate fi folosită în mod constructiv, pentru a-i mobiliza şi încuraja pe semeni şi în nici un caz nu trebuie transformată într-o unealtă a manipulării şi exploatării lor. Dimpotrivă, o dată câştigată, încrederea colegilor, angajaţilor sau clienţilor devine temelia unei legături sufleteşti care asigură tuturor şanse şi mai mari de succes.

Tipul de personalitate Scorpion III

Cei născuţi în această perioadă sunt oameni extrem de atrăgători, senzuali şi plini de farmec. Astfel, responsabilitatea „administrării" acestui „capital” este foarte mare, deşi ei înşişi nu întotdeauna îşi dau seama de acest fapt. Dacă orientarea lor etică lasă de dorit, vor fi înclinaţi să profite de ceilalţi, cărora egoismul şi insensibilitatea lor le vor face foarte mult rău. Iată de ce e nevoie ca aceşti Scorpioni să-şi construiască din capul locului o gândire sănătoasă şi un sistem de principii etice corecte, bazate pe valorile onestităţii, generozităţii, altruismului şi respectului pentru cerinţele şi drepturile semenilor.

Mulţi dintre reprezentanţii acestei perioade caută să preia conducerea în profesie sau acasă. De cele mai multe ori, deţin, într-adevăr, calitățile necesare acestei răspunderi: cunosc necesităţile emoţionale ale subordonaţilor şi, cu toate că sunt deosebit de exigenţi, de obicei rămân obiectivi, iar modalitatea lor de a-şi impune autoritatea, de a stabili reguli şi a repartiza sarcini este lesne acceptată de toată lumea.

Senzualitatea lor atrage şi, totodată, îi determină să caute o întreagă diversitate de experienţe fizice incitante. De fapt, răsfăţarea propriei persoane tinde să se transforme într-un mod de viaţă. Le plac mai ales călătoriile şi vacanţele, în cursul cărora descoperă noi bucurii.

Stabilitatea lor interioară este atât de neclintită încât s-ar putea spune că ar fi nevoie de un adevărat „cutremur" ca să li se perturbe echilibrul. Pe de o parte, această situaţie se datorează excelentului lor autocontrol, iar pe de altă parte, evaluării realiste a propriilor lor disponibilităţi, ceea ce-i împiedică să se lanseze în activităţi care îi depăşesc. Totuşi, din când în când, trebuie să-şi amintească să nu se mai teamă de risc, să fie mai îndrăzneţi si să înţeleagă faptul că tocmai din greşeli şi din eşecuri se învaţă cel mai bine şi că numai după asumarea înfrângerii se poate ajunge pe culmi.

Asupra acestor Scorpioni, cea mai puternică influenţă o au persoanele care rezistă farmecului lor magnetic sau nu se Iasă copleşite de forţa pe care o degajă. În realitate, au mare nevoie de cel puţin un prieten în stare să-i critice şi să-i sfătuiască sincer şi cu obiectivitate.

Sfaturi

Priviţi-vă critic. Fixaţi-vă ştacheta cât mai sus şi nu vă temeţi de riscurile care merită asumate. Nu pierdeţi din vedere lucrurile cu adevărat importante în viaţă şi nu le preţuiţi decât pe cele a căror valoare nu scade în timp. Ţintiţi succesul, dar nu vă fie frică de eşec.

Personalităţi Scorpion III

Grace Kelly, Neil Young, Jean Seberg, Robert Louis Stevenson, Claude Monet, feldmareşalul Erwin Rommel, Danny De Vito, Nadia Comăneci, Mircea Nedelciu, Geo Saizescu, Ion Cristoiu, Gabi Szabo, Cornel Todea, Bedros Horasangian