3 – 10 decembrie
 

Localizare astrologică: 10° – 19° Săgetător

Imagine cheie: Inițiatorul

A doua perioadă a semnului are ca imagine-cheie Iniţiatorul şi poate fi comparată cu acea etapă a vârstei mijlocii când impulsurile independente au pregătit deja conturarea unor noi forme de exprimare a eului. În condiţii ideale, este momentul în care individul îşi afirmă o nou-descoperită libertate, lansându-se în proiecte sau activităţi intens creative, originale, care reflectă o viziune cu adevărat unică şi îmbogăţită de experienţă.

Simte un elan nestăvilit de a-şi asuma riscuri, pe de o parte, pentru că se lasă cuprins de bucuria de a trăi, iar pe de altă parte, pentru că nu se mai teme atât de mult ca altădată de succese sau de eşecuri, de ideea victoriei şi de ameninţarea înfrângerii, ba, uneori, nici chiar de cea a propriei morți.

Acest interval de opt zile ilustrează simbolic personalitatea matură în stare să acţioneze tocmai pentru că a acţiona înseamnă a se autodefini şi acum are curajul să fie exact cine este. De aici atitudinea de tip „totul sau nimic" - adică o mai mare încredere în sine. Ceea ce presupune renunţarea la timiditate, jenă, şovăială, dar si forţa de a fi transparent, de a da curs, fără reţineri, chiar şi excentricităţilor sau idiosincraziilor care, cu vârsta, se vor accentua oricum.

Tipul de personalitate Săgetător II

Cei născuţi în această perioadă sunt oameni deosebiţi şi nu se tem să se manifeste ca atare. S-ar spune că mulajul în care a fost turnat fiecare dintre ei a fost distrus după această unică întrebuinţare; greu să poată fi încadraţi în vreo categorie, imposibil să se găsească doi la fel. De altfel, chiar luându-i unul câte unul, nu sunt lesne de analizat, din cauza complexităţii lor derutante. Ei înşişi refuză să se supună regulilor de comportament decretate de societate şi nu din simplă revoltă împotriva autorității, ci pentru că nici nu se gândesc să acţioneze altminteri decât în felul lor şi numai al lor. Pur şi simplu, nu se pot împiedica să fie... ei înşişi! Ca urmare, dacă se întâmplă să le creeze greutăţi altora, în general, nu o fac intenţionat.               

Dar nu este întotdeauna uşor de trăit alături de asemenea individualişti plini de originalitate, desi ei se aşteaptă ca și ceilalţi să le înţeleagă procesele de gândire şi nonconformismul flagrant al conduitei. Numai că oamenii „normali“ se simt mai degrabă iritaţi, iar cum Săgetătorii acestei perioade nu sunt dispuşi să facă vreun compromis sau să-şi modeleze stilul, ei se confruntă, adeseori, cu destulă adversitate atât în relaţiile particulare, cât şi pe planul profesiei. Chestiunea esenţială aici este dacă au sau nu tenacitatea de a rămâne pe poziţie, în ciuda dificultăţilor. Elementul-cheie îl constituie necesitatea de a-şi găsi partenerii de viaţă şi meseriile care să se potrivească cel mai bine firii lor neobişnuite; Oricum, nu îşi dau prea multă osteneală să îsi justifice faţă de alţii principiile, felul de a trăi sau hotărârile luate. Totuşi, şansele lor de succes ar creşte substanţial dacă, păstrându-şi originalitatea intactă, s-ar asocia sau ar colabora cu persoane în stare să-i aprecieze.

În marea lor majoritate, reprezentanţii acestei perioade nu pun mare preţ pe promovarea profesională sau pe ascensiunea socială. Unii dintre ei nu acordă nici o importanţă ţelurilor „practice", „cuminţi”, tipice oamenilor ,,în rând cu lumea", iar de recunoaşterea publică nu se mai sinchisesc încă din tinereţe. În mod paradoxal, însă, tocmai aceşti oameni par destinaţi succesului, tocmai pe ei îi poartă spre culmi valul evenimentelor, cu sau fără voia lor. Nu rareori întâlnim pe câte un asemenea Săgetător care, după o viaţă întreagă de muncă, abandonează ideea de a reuşi, pentru ca, brusc, să-şi vadă eforturile încununate de laurii gloriei.

Sfaturi

Nu vă izolaţi de semeni şi, măcar din când în când, procedaţi aşa cum procedează ei. Nu vă retrageți într-un colţ, convins că nu există nimeni care să vă înţeleagă. Faceţi un efort şi primiţi-i şi pe alţii în lumea lăuntrică în care trăiţi. Nu întoarceţi spatele vieţii: reînnoiţi-vă implicarea şi întrețineți flacăra comunicării si relaţiilor.

Personalităţi Săgetător II

Joseph Conrad, Lillian Russell, Walt Disney, Tom Waits, Willa Cather, Sammy Davis Jr., Sinead O’Connor, Kirk Douglas, Emily Dickinson, Hortensia Papadat-Bengescu, Sile Dinicu, Leopoldina Bălănuţă, Ştefan Hruşcă, Mircea Florian, Bogdan Stelea