11 – 18 decembrie
 

Localizare astrologică: 18° – 27° Săgetător

Imagine cheie: Titanul

A treia perioadă a semnului are ca imagine-cheie Titanul şi poate fi comparată cu acea etapă imediat următoare împlinirii vârstei de 60 de ani, când, pentru cei mai mulţi oameni, retragerea din activitate se apropie cu paşi repezi (sau este deja un fapt împlinit), iar cine a ştiut să-şi afirme şi să-şi valorifice noua libertate adusă de anii anteriori caută acum să-şi lărgească orizontul. Planurile schiţate în acest moment au în vedere definirea (uneori, modificarea) priorităţilor financiare pentru viitor şi organizarea timpului liber oferit de pensionare și sunt menite să-i înlesnească individului abordarea unor obiective sau preocupări de mare creativitate, care îi pun în joc bogatele resurse ale imaginaţiei.

Acest interval de opt zile ilustrează simbolic personalitatea sexagenarului mai atent Ia limitele fizice, care îşi consacră timpul hobby-urilor, dar îşi lasă totodată fantezia să se avânte spre proiecte şi activităţi cutezătoare. Este prima oară, de la anii adolescentei, când omul se simte suficient de liber pentru a face acele schimbări majore care îi vor defini viitorul.

Tipul de personalitate Săgetător III

Cei născuţi în această perioadă au idealuri etice înalte şi personalităţi aflate în plină expansiune. Văd lucrurile în mare si se orientează după criteriile de bază, ceea ce nu înseamnă că ar neglija detaliile (fiindcă mulţi dintre ei sunt nişte adevăraţi artizani: au o autentică înclinaţie tehnică). De obicei, însă, se simt cel mai bine atunci când se pun în slujba unei cauze superioare -de natură socială, ştiinţifică, legată de familie sau de propria evoluţie spirituală.

Nu au neapărat o statură impresionantă, dar până şi cei mai pirpirii dintre ei ştiu şă se impună printr-o prezenţă intensă, dacă nu copleşitoare, care pe unii îi intimidează, iar altora le creează un sentiment de siguranţă - în orice caz, nimeni nu îi poate ignora pe reprezentanţii acestei a treia perioade a Săgetătorului. Sunt convinşi că pot muta din loc munţii, iar câteodată reuşesc, dar ar fi indicat să nu-şi croiască drum prin viaţă cu brutalitatea nediscriminatorie a unui buldozer. Deşi puţini sunt în stare să se măsoare cu ei, necum să le stea împotrivă, au de întâmpinat destulă ostilitate atâta vreme cât nu se străduiesc să-şi controleze mai bine felul în care îşi exercită puterea. De obicei, nu ţin prea mult la cuvinte. Preferă să lase faptele să vorbească singure. Mai mult, se exprimă mai bine în scris decât prin viu grai.

S-ar cuveni să înveţe să-şi stăpânească firea „inflamabilă", fiindcă, atunci când se înfurie, sperie pe toată lumea. Există şi posibilitatea să cadă în extrema opusă, iar explozia de mânie să fie înlocuită cu o tăcere glacială. În ambele cazuri, reacţia lor izvorăşte din teama de eşec sau din anumite complexe de inferioritate. Astfel, deşi par oameni deosebit de puternici, iar, uneori, ceilalţi îi compară cu semizeii din antichitate, în realitate manifestă o curioasă lipsă de încredere în ei înşişi.

Întrucât nu respectă decât acele argumente care sunt emise de pe o poziţie de forţă, prietenii, colegii şi familia se văd siliţi, în anumite împrejurări, să adopte, la rândul lor, o atitudine intransigentă. Săgetătorii născuţi în această perioadă nu recurg la metode necinstite (şi nici măcar perfide) pentru a-și atinge scopurile. Abordarea predilectă este directă şi persuasivă. Nu le-ar strica, însă, ceva mai mult tact, după cum ar fi indicat să înveţe că se poate trece şi pe lângă, nu numai prin obstacole. În plus, ar trebui să calculeze riscurile înainte de a se avânta la acţiune, pentru a nu-şi irosi energia (ce-i drept, prodigioasă) şi a nu-şi pierde simţul proporţiilor.

Sfaturi

Bucurați-vă şi de plăcerile simple ale vieţii. Fiţi mai înţelegător cu semenii. Aplicaţi propriei persoane principiile de etică după care îi judecaţi pe ceilalţi si concentraţi-vă mai mult asupra propriei evoluţii spirituale. Nu vă izolaţi şi căutaţi să nu iritaţi pe nimeni.

Personalităţi Săgetător III

Alexandr Soljeniţîn, Frank Sinatra, Dionne Warwick, Gustave Flaubert, J. Paul Getty, Ludwig van Beethoven, Paracelsus, Steven Spielberg, Arantxa Sanchez-Vicario, Leonard, Ionel Perlea, Radu Beligan, Iolanda Balaş, Iosefini, Aura Urziceanu, Ioan-Luchian Mihalea