Colecţia de termeni include peste 200 de forme, expresii şi sintagme, explicate şi comentate, din limbajul tehnic astrologic.
 
 

Planete  Semne  Case  Alţi termeni


 
 
A B C D E F G H I J
 
 
 
K L M N O P Q R S
 
 
 
T U V W X Y Z
 
 


Unghiuri
Cele patru puncte de pe diagramă sau cele patru cvadrante. Unghiurile sunt zone sensibile care transmit impulsuri planetelor situate în apropierea lor

Uranus   ♅
Semnificaţie:
- Este planeta exploratorilor, a celor atraşi de aventură, de călătorii şi riscuri.
- Simbolizează neprevăzutul, surpriza, progresul, reforma
Când este guvernator:
- Cei care sunt sub influenţa lui Uranus, sunt uneori bizari, originali, geniali, nonconformişti. Personalitatea lor este întotdeauna marcantă
Când este aspectat favorabil:
- Atrage revoluţii în toate domeniile, cutezanţă creatoare, inovaţie, atracţie pentru nou, şanse neaşteptate şi succese răsunătoare
Când este aspectat nefavorabil:
- Dacă influenţa lui Uranus este negativă, conduce la comiterea unor acte iresponsabile, la anarhie şi rătăciri morale, dezinhibiţii intens manifestate până la delincvenţă.
- Sanătatea poate fi afectată de boli nervoase, tumori, deviaţii sexuale şi perversiuniBIBLIOGRAFIE:


Ciupercă, D. (1996) Astrologia în noua eră. Manual de astrologie, Ed. Miracol, Bucureşti
George, L. (2006) Horoscop de la A la Z, Ed. Polirom, Iaşi