Puncte arabiceUniversul se află în continuă mişcare: totul evoluează şi se înnoieşte constant. În această ordine de fapt, numerele servesc la cifrarea şi cuantificarea a tot ce înseamnă deplasare şi mişcare pe pământ, ca şi în univers. În fiecare an din viaţă, o anumită cifră vine să nuanţeze ciclurile pe care le traversează omul, aşa cum şi asupra raporturilor inter-umane acţionează, în mod simbolic, un număr specific.

Un ciclu se întinde pe 9 ani de existenţă şi face legătura dintre om ca individualitate şi un influx cosmic particular. Prin urmare, dacă vibraţia anului universal indică evoluţia societăţii în ansamblu, vibraţia anului personal descrie ansamblul de activităţi şi de proiecte individuale. Cunoscând aceste aspecte, ne putem orienta spre exploatarea la maximum a posibilităţilor noastre latente.

Pentru a afla ambianţa generală a anului, se va alcătui o ecuaţie numerologică, pornind de la ziua şi luna naşterii, la care se adaugă anul ales.

 

 
Date natale
- recomandăm autentificarea prin cont pentru facilitarea navigării -

    
Data naşterii:
Anul: